Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Examination of active detectors

Karol Wojciech Kosiński

Abstract

In this study, the real parameters of active detectors, both elementary systems known from the literature, and proprietary solutions proposed by the supervisor and author of this study were examined. First, the systems were described theoretically, and then made, measured and compared in subsequent chapters. The system parameters, cost and complexity were finally summarized, conclusions regarding usefulness were drawn and possible directions of further development were proposed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Wojciech Kosiński (FEIT/PE) Karol Wojciech Kosiński,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Badanie detektorów aktywnych
Supervisor
Aleksander Burd (FEIT/PE) Aleksander Burd,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Study subject / specialization
, Elektronika (Elektronics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Z. Wieczorek (FEIT/PE) Piotr Z. Wieczorek,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Aleksander Burd (FEIT/PE) Aleksander Burd,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Detektor, detekcja, prostownik, detektor aktywny
Keywords in English
Detector, detection, rectifier, active detector
Abstract in Polish
W niniejszej pracy zbadano rzeczywiste parametry pracy detektorów aktywnych, zarówno elementarnych układów znanych z literatury, jak i autorskich rozwiązań zaproponowanych przez promotora i autora niniejszej pracy. Najpierw układy zostały opisane teoretycznie, a następnie wykonane, zmierzone i porównane w kolejnych rozdziałach. Finalnie podsumowano parametry układów, koszt oraz złożoność, wyciągnięto wnioski dotyczące przydatności oraz zaproponowano możliwe kierunki dalszego rozwoju.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35915

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT031e292004744e388b7b1cc4c065529c/
URN
urn:pw-repo:WUT031e292004744e388b7b1cc4c065529c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page