Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modification of PET-G recyclate with multi-walled carbon nanotubes

Mikołaj Bartosz Grzeszkiewicz

Abstract

The aim of this thesis was formulation and analysis of properties of electrically conducting nanocomposites with polymer matrix based on polyethylene terephthalate copolymer waste. These nanocomposites were produced via modification of polymeric recyclate with multi-walled carbon nanotubes. In recent years, polymer-matrix conducting composites have been an object of extensive scientific research due to their various potential applications. Amongst multiple tested reinforcements, such as metallic powders or carbon black, carbon nanotubes gained considerable popularity owing to their extraordinary properties. Characteristics of carbon nanotubes-reinforced polymer composites, especially their electrical conductivity, may vary depending on the type of carbon nanotubes used, their weight content, and to great extent on the very process of fabrication of composite. All these factors influence aggregation and dispersion of carbon nanotubes within polymer matrix, and thus affect percolation threshold, i.e. the minimal mass content of carbon nanotubes necessary for creation of conduction paths for electrical current. Specific character of these systems creates the need for unique approach to nearly every polymer/conducting filler composite in order to properly define its properties. In this work the composites have been formulated via extrusion. The effects of carbon nanotubes mass content and process parameters on thermal and electrical properties of the composites have been investigated. Following techniques have been used: Fourier-transform infrared spectroscopy, thermogravimetric analysis, transmission microscopy, conductivity tests.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mikołaj Bartosz Grzeszkiewicz (FMSE) Mikołaj Bartosz Grzeszkiewicz,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Modyfikacja recyklatu PET-G wielościennymi nanorurkami węglowymi
Supervisor
Anna Boczkowska (FMSE/DSMP) Anna Boczkowska,, Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
IM-D.002351
Reviewers
Anna Boczkowska (FMSE/DSMP) Anna Boczkowska,, Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Jerzy Robert Sobiecki (FMSE/DSE) Jerzy Robert Sobiecki,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
kompozyty przewodzące; nanorurki węglowe; polimery; recykling; PET-G
Keywords in English
conducting composites; carbon nanotubes; polymers; recycling; PET-G
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było wytworzenie oraz analiza właściwości nanokompozytów przewodzących prąd elektryczny, o osnowie polimerowej na bazie kopolimeru poli(tereftalanu etylenu) pochodzącego z odzysku. Nanokompozyty te wytwarzano poprzez modyfikację recyklatu wielościennymi nanorurkami węglowymi. W ostatnich latach kompozyty przewodzące o osnowie polimerowej były obiektem ekstensywnych badań naukowych ze względu na liczne potencjalne zastosowania. Spośród licznych stosowanych składników zbrojących, takich jak proszki metali czy sadza, znaczną popularność zdobyły nanorurki węglowe dzięki swoim wyjątkowym właściwościom. Właściwości kompozytów polimerowych modyfikowanych nanorurkami węglowymi, a w szczególności ich przewodność elektryczna, zależą od rodzaju użytych nanorurek i ich udziału masowego oraz w dużym stopniu od procesu wytwarzania samego kompozytu. To wszystko ma wpływ na agregację oraz dyspersję nanorurek w osnowie polimerowej, a co za tym idzie na próg perkolacji, czyli minimalną zawartość nanorurek potrzebną do utworzenia ścieżek przewodzenia dla prądu elektrycznego. Specyfika tych układów sprawia, że niemalże każdy kompozyt polimer/przewodzący napełniacz musi być badany indywidualnie aby dobrze określić jego właściwości. Wytworzone w procesie wytłaczania kompozyty badano w celu określenia ich właściwości termicznych oraz elektrycznych w zależności od parametrów procesu i udziału masowego nanorurek węglowych. Zastosowano następujące metody badawcze: spektroskopia w podczerwieni z transformatą Fouriera, skaningowa kalorymetria różnicowa, analiza termograwimetryczna, mikroskopia prześwietleniowa, badania przewodności.
File
  • File: 1
    Diploma_paper.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30780

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT03066258aff24a0ba777dc075a86024a/
URN
urn:pw-repo:WUT03066258aff24a0ba777dc075a86024a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page