Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The legal status of volunteers in Poland based on voluntary service made by scout leader of Polish Scouting and Guiding Association

Maria Ludwika Woźniak

Abstract

The work is regarding the subject of the legal status of volunteers in Poland based on voluntary service made by scout leader of Polish Scouting and Guiding Association. The aim of the work is to show the legal protection of volunteer provided by the legislator and to identify scout leader as a voluntary worker with a defined legal protection. The analysis of widely applicable law withal legal instruments inside the organization Polish Scouting and Guiding Association are the basis of the proven statements portrayed in this thesis. It consists of three chapters. First presents the legal status of the voluntary work in Poland. Moreover, this chapter briefly summarises the legal evaluation off the volunteers’ status. Therewithal the regulations of the international law embracing the volunteer and public benefit organizations were presented. Furthermore the thesis did explain according to common knowledge and legal regulation, who the volunteer is. Based on voluntary work presented exemplary form of the functioning public benefit organization was based upon the law on associations. In the second chapter the term of a scout leader as well as the Polish Scouting and Guiding Association were defined. On the basis of the internal acts of organization such as legal status the full scope of the ZHP activities and its essentials were shown. What is portrayed in the third chapter is volunteer’s behooves associated with voluntary work. Moreover chapter pertains to the scout leader and legitimate facilitations connected with affiliation to organization.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Maria Ludwika Woźniak (FASS) Maria Ludwika Woźniak,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Status prawny wolontariusza w Rzeczpospolitej Polskiej na przykładzie instruktora Związku Harcerstwa Polskiego
Supervisor
Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Sylwia Arasiewicz-Dulnik (FASS/DPELEP) Sylwia Arasiewicz-Dulnik,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
wolontariusz, wolontariat, instruktor, stowarzyszenie, organizacja pożytku publicznego, Związek Harcerstwa Polskiego
Keywords in English
volunteers, voluntary service, scout leader, law on associations, public benefit organization, Polish Scouting and Guiding Association
Abstract in Polish
Status prawny wolontariusza w RP na przykładzie Instruktora ZHP. Tematem niniejszej pracy jest status prawny wolontariusza na przykładzie instruktora ZHP. Celem pracy jest ukazanie prawnej ochrony, którą przewidział ustawodawca, dla osoby określonej jako wolontariusz oraz zidentyfikowanie instruktora ZHP, jako wolontariusza w myśl prawa oraz określenie jego prawnej ochrony. Podstawą udowadnianych w pracy twierdzeń jest analiza aktów prawa powszechnie obowiązującego, jak i aktów wewnętrznych organizacji ZHP. Praca składa się z 3 rozdziałów. W pierwszym przedstawiono status prawny wolontariusza RP. W sposób skrótowy przedstawiono ewaluacje prawną statusu wolontariusza. Ponad to, ukazane zostały regulacje prawa międzynarodowego na temat wolontariatu oraz organizacji pożytku publicznego. W pracy wyjaśniono, kim według powszechnej wiedzy jak i regulacji prawnych jest wolontariusz. W oparciu o ustawę Prawo Stowarzyszeń przedstawiono przykładową formę organizacji pożytku publicznego działająca w oparciu o pracę wolontariacką. W rozdziale drugim scharakteryzowano ZHP. Na podstawie aktów wewnętrznych organizacji, takich jak Statut ukazano podstawy i zakres działania tej organizacji. Scharakteryzowano również instruktora ZHP w oparciu o System Stopni Instruktorskich. W rozdziale 3 ukazane są prawne bonifikaty, jakie niesie za sobą praca wolontariacka mające źródło w ustawie o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie. Ponad to odnosi się do instruktora ZHP i bonifikat, które płyną z przynależności do organizacji.
File
  • File: 1
    Maria_Ludwika_Wozniak.Praca_lic..pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34624

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT02f2856de6694706b4a8b1099ad3fc6f/
URN
urn:pw-repo:WUT02f2856de6694706b4a8b1099ad3fc6f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page