Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The realization of situational-altitude map of the west part of Edward Szymanski's park in Warsaw

Luiza Dominika Niechoda, Dorota Osiak

Abstract

The goal of this engineer’s thesis was to create a situational-altitude map of Edward Szymanski’s park in Warsaw. The map was made in a digital form on a scale of 1:500. Besides introduction which contains i.a. measured subject characteristics, the thesis consists of two parts. The first part relates to theoretical aspects of performed work. Characteristics of a base map and situational-altitude map have been presented there. The National Spatial Reference System and the used coordinate systems – national geodetic datum 2000 and vertical datum Kronstadt86 – have been also described. The next step was presenting the types of geodetic grids, especially a surveying grid and the methods of measuring it. Subsequently, the terrain details have been classified along with their accuracies. Lastly, the used measurement methods – tachometric and GNSS-RTK – were elaborated. The second – practical – part applies to field survey as well as the processing and interpretation methods of its results. Establishment of a surveying grid and the process of measurement were described there along with measurement equipment. Areal observations were processed with a calculation program WinKalk. As a result, the coordinates of grid points and terrain details were obtained. Finally, using a program Geomap, a digital situational-altitude map was created.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Luiza Dominika Niechoda (FGC) Luiza Dominika Niechoda,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Dorota Osiak (FGC) Dorota Osiak,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej zachodniej części parku im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie
Supervisor
Alicja Sadowska (FGC/DEGCSS) Alicja Sadowska,, Department of Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEGCSS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEGCSS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jerzy Wojciechowski (FGC/DEGCSS) Jerzy Wojciechowski,, Department of Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEGCSS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Alicja Sadowska (FGC/DEGCSS) Alicja Sadowska,, Department of Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEGCSS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Jerzy Wojciechowski (FGC/DEGCSS) Jerzy Wojciechowski,, Department of Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEGCSS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Alicja Sadowska (FGC/DEGCSS) Alicja Sadowska,, Department of Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEGCSS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
mapa sytuacyjno-wysokościowa, układ współrzędnych, szczegóły terenowe, osnowa pomiarowa
Keywords in English
situational-altitude map, coordinate system, terrain details, surveying grid
Abstract in Polish
Celem pracy inżynierskiej było wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej parku im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie. Mapę opracowano w formie numerycznej w skali 1:500. Poza wstępem, w którym została przedstawiona m.in. charakterystyka mierzonego obiektu praca została opracowana w dwóch częściach. Pierwsza część pracy odnosi się do aspektów teoretycznych związanych z wykonaną pracą. Przedstawiono w niej charakterystykę mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz mapy zasadniczej. Następnie krótko opisano Państwowy System Odniesień Przestrzennych, a także tworzące go układy współrzędnych: państwowy układ współrzędnych płaskich prostokątnych 2000 oraz układ wysokościowy Kronsztad 86, w których została opracowana mapa. Kolejnym krokiem było zamieszczenie klasyfikacji osnów geodezyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem osnowy pomiarowej sytuacyjno-wysokościowej wraz z metodami jej pomiaru i sposobem opracowania wykonanych obserwacji. Został również przedstawiony podział szczegółów terenowych na grupy dokładnościowe oraz charakterystyka tych metod pomiaru szczegółów, które wykorzystano podczas pomiarów terenowych, a mianowicie metody tachimetrycznej i metody GNSSRTK. Druga część pracy – praktyczna dotyczy prac polowych wykonanych na terenie parku oraz opracowania wyników pomiarów. Opisano prace terenowe związane z założeniem i pomiarem osnowy, a także pomiarem szczegółów terenowych. Scharakteryzowano użyty sprzęt pomiarowy. Kolejny etap dotyczył opracowania wyników pomiaru. Za pomocą programu WinKalk wykonano wyrównania, z których otrzymano współrzędne płaskie oraz wysokości punktów osnowy pomiarowej. Następnie obliczono współrzędne szczegółów terenowych. Końcowym etapem pracy było utworzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej w postaci numerycznej w programie Geomap.
File
  • File: 1
    249888_249892_inz_ln_do.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5321

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT02e88fd256cb414dabaf1919ecc166ca/
URN
urn:pw-repo:WUT02e88fd256cb414dabaf1919ecc166ca

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page