Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt wentylacji mechanicznej piekarni wraz z chłodzeniem sali konsumpcyjnej w okresie letnim

Adam Wiktor Młynarczyk

Abstract

Celem pracy inżynierskiej było wykonanie projektu wentylacji mechanicznej piekarni wraz z chłodzeniem Sali konsumpcyjnej w okresie letnim. Praca składa się z części opisowej, obliczeniowej i rysunkowej. Część opisowa przedstawia podstawowe dane dotyczące obiektu, lokalizacji, przyjętych założeń projektowych i opracowywanych systemów. Część obliczeniowa zawiera niezbędne obliczenia służące do poprawnego wykonania instalacji. W trakcie opracowywania skorzystano z różnego rodzaju pomocniczych programów branżowych tj. exselAir, Zyski, ProUnit, które przyspieszyły obliczenia i zwiększyły ich dokładność. W części rysunkowej przestawiono projekt opracowanych systemów wentylacyjnych na 3 rzutach (piwnicy, parteru i dachu). Naniesiono rysunki niezbędnych urządzeń, przewodów wraz z opisami. Skorzystano z nakładki branżowej do programu Autocad – Wentyle. W załącznikach znajdują się niezbędne karty materiałowe, zrzuty ekranu i wydruki z programów doborowych, a także obliczenia i zestawienia materiałów w formie tabel. Praca składa się z kompletnego projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej. W opracowywanym obiekcie przyjęto pięć oddzielnych systemów wentylacji, co wynika z różnego przeznaczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku. Systemy: N1/W1 (z wymiennikiem glikolowym), N2/W2, N3/W3, N4,W4 (wymienniki rotacyjne) składają się z central wentylacyjnych, w których uzdatniane jest powietrze, sieci kanałów nawiewnych i wywiewnych wraz z urządzeniami pomocniczymi, jak przepustnice i tłumiki akustyczne. System W5 składa się z przewodów wywiewnych zakończonych wentylatorem dachowym. Jego celem jest usuwanie zanieczyszczonego powietrza z toalet. Celem projektu jest zapewnienie doprowadzenia świeżego powietrza do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i usunięcie powietrza zanieczyszczonego. Powietrze jest ponadto oczyszczane za pomocą filtrów, ogrzewane w okresie zimowym i chłodzone w okresie letnim. Zapewnienie użytkownikom świeżego powietrza w odpowiedniej ilości i o odpowiednich parametrach jest niezbędne do komfortowego korzystania z obiektu. Zaprojektowano także system chłodzenia dla Sali konsumpcyjnej w okresie letnim, który pozwoli odebrać znaczne zyski ciepła występujące w tym pomieszczeniu i zapewni użytkownikom komfort w trakcie spożywania posiłków. Chłodzenie odbywać się będzie za pomocą 3 kasetonowych jednostek wewnętrznych, do których czynnik chłodniczy doprowadzany będzie z jednostki zewnętrznej, znajdującej się na dachu. Ilość świeżego powietrza, doprowadzana do pomieszczenia, regulowana będzie na podstawie stężenia CO2 w pomieszczeniu (ilości osób w pomieszczeniu).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adam Wiktor Młynarczyk (FEE) Adam Wiktor Młynarczyk,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Marta Chludzińska (FEE/DHV) Marta Chludzińska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marta Chludzińska (FEE/DHV) Marta Chludzińska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Piotr Ziętek (FEE/DHV) Piotr Ziętek,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
projekt wentylacji mechanicznej, chłodzenie, restauracja, sala konsumpcyjna, centrala wentylacyjna, wymiennik glikolowy, wymiennik rotacyjny, stężenie CO2, klimatyzacja, jednostki kasetonowe, skraplacze,
File
  • File: 1
    praca opis techniczny A4 kolor.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13705

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT02c53a1db2f143cfa1fcbe437a7e93f0/
URN
urn:pw-repo:WUT02c53a1db2f143cfa1fcbe437a7e93f0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page