Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Statistical analysis of droplets size distribution in the process of liquid atomization

Marta Dominika Trochimiak

Abstract

This thesis explores statistical analysis of droplets size distribution in the process of liquid atomization. The study is divided into two parts: a theoretical and an experimental one. The theoretical part covers review of literature. It also presents classification of atomizers and takes into account pressure, rotary and pneumatic equipment. It then discusses types of sprayed liquids and the impact of the liquid’s properties for spraying conditions. Furthermore it describes the internal parameters of the stream of droplets with a particular focus on mean droplets diameter and Rosin-Rammler distribution . The experimental part contains the algorithm for measuring droplets in Image Pro Plus along with presentation of the results of droplets measurements and statistical analysis carried out in accordance with the equations given in the theoretical part. At the end final conclusions were drawn. The results of the statistical analysis of droplet sizes presented in this study have been applied in extensive research of pneumatic atomizers used in flue gas denitrification technology (SNCR).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Dominika Trochimiak (FCPE) Marta Dominika Trochimiak,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Analiza statystyczna rozkładu rozmiarów kropel w procesie rozpylania cieczy
Supervisor
Bogumiła Wrzesińska (FCPE/CIPE) Bogumiła Wrzesińska,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
30
Internal identifier
DICHP-2491
Reviewers
Bogumiła Wrzesińska (FCPE/CIPE) Bogumiła Wrzesińska,, Chair of Integrated Process Engineering (FCPE/CIPE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Roman Krzywda (FCPE/DSP) Roman Krzywda,, Department of Separation Processes (FCPE/DSP)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
rozpylacz, średnia średnica kropel, rozkład Rosina-Rammlera, analiza obrazu
Keywords in English
atomizer, mean droplet diameter, Rosin-Rammler distribution,image analysis
Abstract in Polish
Tematem pracy jest analiza statystyczna rozkładu rozmiarów kropel w procesie rozpylania cieczy. Opracowanie zostało podzielone na dwie części: teoretyczną i doświadczalną. Część teoretyczna jest przeglądem literatury. Przedstawiono klasyfikację rozpylaczy, w której uwzględniono aparaty ciśnieniowe, rotacyjne i pneumatyczne. Następnie omówiono rodzaje rozpylanych cieczy, a także wpływ własności cieczy na warunki rozpylania. Dalej opisano wewnętrzne parametry strumienia kropel ze szczególnym uwzględnieniem średnich średnic kropel i rozkładu Rosina-Rammlera. W części doświadczalnej, zamieszczono algorytm dokonywania pomiarów kropel w programie Image Pro PLUS. Przedstawiono wyniki pomiarów kropel wraz z analizą statystyczną przeprowadzoną zgodnie z równaniami zamieszczonymi w części teoretycznej. Na końcu pracy sformułowano wnioski. Otrzymane wyniki analizy statystycznej rozmiarów kropel zostały wykorzystane w kompleksowych badaniach rozpylaczy pneumatycznych, stosowanych w technologii odazotowania spalin (SNCR).
File
  • File: 1
    PI_MT_2016.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8598

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT02c52de24e60403b94e33ed465c47e8e/
URN
urn:pw-repo:WUT02c52de24e60403b94e33ed465c47e8e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page