Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of combined transport competitiveness in comparison to road transport for the said transport relation

Paweł Stanisław Jakubowski

Abstract

Thesis touched the issue of competitiveness of different types of transport. In order to compare competitiveness of road and combined transport for the said relation there has been made a project presenting both of them. It included extension of the existing business activity by adding new department responsible for road transport. Then the results of servicing the said relation only via road transport were compared with servicing via combined transport. Realization of the analysed transport case took place in European Union on the relation Rotterdam – Palmiry (next to Warsaw). Carried shipment consisted of suitcases. Schedule of driver work time included all legal regulations and uptime limitations. Random incidents such as accidents, failures and modernization of road infrastructure were ignored. Company costs included fixed and variable costs. General costs were ignored. In light of project realization there has been shown that costs of road transport solution on the said relation were much lower than combined transport solution. Cost of road transport accounted for 3 517,75 PLN and equalled only 29,6% of combined transport (car and railway) which accounted for 11 900,41 PLN. Taking cost of project realization as a main criteria of comparing both options there has to be said that road transport is much more cost-effective and this one should be chosen.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Stanisław Jakubowski (FT) Paweł Stanisław Jakubowski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza konkurencyjności transportu kombinowanego w zestawieniu z transportem drogowym dla wybranej relacji przewozowej
Supervisor
Sławomir Tkaczyk (FT/TSEL) Sławomir Tkaczyk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Sławomir Tkaczyk (FT/TSEL) Sławomir Tkaczyk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Roland Jachimowski (FT/TSEL) Roland Jachimowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
transport samochodowy, transport kombinowany, ekonomika transportu, koszty przedsiębiorstwa, konkurencyjność gałęzi transportu
Keywords in English
road transport, combined transport, transport economics, company costs, competitiveness of types of transport
Abstract in Polish
Praca dyplomowa dotyczy zagadnienia konkurencyjności różnych gałęzi transportu. W celu porównania konkurencyjności transportu drogowego i kombinowanego został zrealizowany projekt zestawiający je dla wybranej relacji przewozowej. Uwzględnia on rozszerzenie istniejącej działalności gospodarczej o dodatkowy departament zajmujący się transportem samochodowym. Następnie wyniki obsługi relacji transportem samochodowym zostały porównane z realizacją za pośrednictwem transportu kombinowanego. Realizacja analizowanego w pracy zadania przewozowego odbywała się w Unii Europejskiej pomiędzy Rotterdamem a Palmirami (koło Warszawy). Przewożonym ładunkiem były walizki służące do przewożenia bagażu w transporcie pasażerskim. W harmonogramie pracy kierowcy zostały wzięte pod uwagę wszystkie przepisy prawne oraz ograniczenia normujące czas pracy kierowcy. Pominięte zostały zdarzenia losowe, takie jak wypadki, awarie, modernizacje infrastruktury drogowej. Koszty przedsiębiorstwa uwzględniają koszty stałe i zmienne. Koszty ogólne zostały pominięte. Podczas realizacji projektu zostało wykazano, że koszt realizacji zadania przewozowego transportem samochodowym na wskazanej trasie jest dużo bardziej opłacalny od realizacji za pośrednictwem transportu kombinowanego. Koszt realizacji zadania dla jednej relacji transportem samochodowym wynosi 3 517,75 zł i stanowi zaledwie 29,6% kosztów realizacji tego samego zadania za pomocą transportu kombinowanego (samochód oraz kolej), której koszt wynosi 11 900,41 zł . Biorąc pod uwagę, jako główne kryterium oceny koszt realizacji usługi, transport samochodowy jest dużo bardziej opłacalny i na jego wybór powinien zdecydować się przedsiębiorca.
File
  • File: 1
    Paweł_Jakubowski_-_praca_dyplomowa_inyżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 15310

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT02c286788fe84534808ea2cfd6b56af6/
URN
urn:pw-repo:WUT02c286788fe84534808ea2cfd6b56af6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page