Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Rating of 'The Family 500+ Programme' on the example of the borough of Nowy Duninów

Martyna Sobiecka

Abstract

'The Family 500+ Programme' is a new welfare whose main goal is to improve the demographic situation in Poland and it is a new form of financial support targeted on parents to satisfy their needs to raise their children. The welfare is aimed at families with two children until they turn 18.The Programme’s main goal is to reduce the financial encumbrance caused by raising children and to encourage families to have more offspring. The governmental programme is an investment into Polish families and an element which will improve their material and demographic standing. The rate of births in Poland has been really low for over 25 years which does not guarantee the direct generational replacement. There are two major issues that raised my interest. Firstly, whether 'The Family 500+ Programme' will prevent the problem with baby boom and secondly, how will it affect the Polish economy and labour market, especially among women. The main goal of the thesis is to discuss the effects of the existing 'The Family 500+ Programme' on three areas: the expenses and consumption of families with children, the amount of births and professional acivity among women. The thesis consists of three chapters. The first chapter is devoted to 'The Family 500+ Programme' itself. Some of the issues included are: the genesis of the programme, the criteria for granting the welfare, the main goals and motives of the governmental programme. The second chapter consists of the questions concerning voting of the welfare, setting the income down, various family situations and presents current and prospective goals driven via social policy of “The 500+ Programme”. In the third chapter which is of empirical character, will present the economic and demographic changes in the borough of NowyDuninów . The hereby thesis was written on the basis of the Law of 11th February (2016) on help of the state towards raising children and the available literature on the subject and the data gathered on the Internet.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Martyna Sobiecka (CESS) Martyna Sobiecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Ocena programu 500+ na przykładzie gminy Nowy Duninów
Supervisor
Stefan Krajewski (CESS) Stefan Krajewski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Stefan Krajewski (CESS) Stefan Krajewski,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Anna Stępniak-Kucharska (CESS) Anna Stępniak-Kucharska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
Rodzina 500+, świadczenie wychowawcze, rynek pracy, dzietność
Keywords in English
'The Family 500+ Programme', child-care benefit, labour market, fertility.
Abstract in Polish
Program Rodzina 500+ to nowe świadczenie, którego głównym celem jest poprawienie sytuacji demograficznej w Polsce oraz jest to forma wsparcia finansowego rodziców w zaspakajaniu potrzeb życiowych w wychowywaniu dzieci. Świadczenie dedykowane jest rodzinom na drugie dziecko wychowującym dzieci do 18 roku życia. Program Rodzina 500+ ma za zadanie zmniejszyć obciążenia finansowe rodzin związane z wychowywaniem dzieci, oraz zachęcać rodziny do podejmowania decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci. Program rządowy traktowany jest jak inwestycja w rozwój polskich rodzin i element, który poprawi ich sytuację materialną oraz demograficzną w kraju. W Polsce od ponad 25 lat liczba urodzeń jest bardzo niska co nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń. Tak więc czy program 500+ będzie wstanie zapobiec problemowi z niżem demograficznym, oraz jak wpłynie na Polską gospodarkę i rynek pracy zwłaszcza wśród kobiet, zdecydowało o moim zainteresowaniu się tą problematyką. Głównym celem pracy jest omówienie dotychczasowego wpływu programu 500+ na trzech obszarach: wydatki i konsumpcja rodzin z dziećmi, liczba urodzeń oraz aktywność zawodowa wśród kobiet. Praca składać się będzie z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony jest samemu programowi 500+. Zawarte w nim będą takie zagadnienia jak: geneza programu, kryterium przyznawania świadczenia oraz główne cele i motywy programu rządowego. Drugi rozdział składa się z pytań dotyczących kwestii przyznawania świadczenia, ustalania dochodu w różnych sytuacjach rodzinnych oraz przedstawia bieżące i perspektywiczne cele prowadzone przez politykę społeczną oparte na programie 500+. Trzeci rozdział o charakterze empirycznym przedstawiał będzie zmiany ekonomiczne oraz demograficzne na terenie Gminy Nowy Duninów. Praca została napisana w oparciu o ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz dostępną literaturę przedmiotu i dane zaczerpnięte z Internetu.
File
  • File: 1
    1126520.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30531

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT02b787dba50840fba29ce00bf760e16f/
URN
urn:pw-repo:WUT02b787dba50840fba29ce00bf760e16f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page