Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Checked of the requirements for energy-efficent and passive house in Polish standards

Katarzyna Monika Giska

Abstract

The work is presenting single-family house in polish standards. This building is changed for building energy-efficient house and passive house.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Monika Giska (FEE) Katarzyna Monika Giska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Sprawdzenie wymagań dla energooszczędnego i pasywnego budynku jednorodzinnego w warunkach polskich
Supervisor
Joanna Rucińska (FEE/DHV) Joanna Rucińska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Joanna Rucińska (FEE/DHV) Joanna Rucińska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
energooszczędność, dom energooszczędny, dom pasywny, energia użytkowa, energia pierwotne, energia końcowa, certyfikacje, zielone budownictwo, zrównoważony rozwój, BREEAM, LEED, energia odnawialna, odnawialne źródła ciepła, wymiennik gruntowy, kolektory słoneczne, wentylacja hybrydowa, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, ogrzewanie podłogowe, dogrzewanie elektryczne
Keywords in English
energy-efficient, energy-efficient house, passive house, usable energy, primary energy, final energy, green building, sustainability, BREEAM, LEED, renewable energy, renewable energy sources, ground heat exchanger, solar panels, hybrid ventilation, mechanical ventilation with heat recovery, floor heating, electrical heating
Abstract in Polish
Praca prezentuje dom jednorodzinny w warunkach polskich przeprojektowany na budynek energooszczędny oraz pasywny.
File
  • File: 1
    Praca_inż_KGiska_245014_6.06.16.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12513

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT02765c32790b4f5eb35b3a4e1077f69a/
URN
urn:pw-repo:WUT02765c32790b4f5eb35b3a4e1077f69a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page