Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt wariantowego posadowienia obiektu budowlanego w trudnych warunkach gruntowo-wodnych

Patrycja Lenkiewicz

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patrycja Lenkiewicz Patrycja Lenkiewicz,, Undefined Affiliation
Supervisor
Irena Cios (FCEMP/ICEn) Irena Cios,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-03-2009
Issue date (year)
2009
Keywords in Polish
wzmacnianie podłoża, warunki gruntowe, fundamenty
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Celem pracy jest przedstawienie nowoczesnych metod wzmacniania słabego podłoża oraz wykonanie obliczeń dla wybranych metod posadowienia obiektu w założonych warunkach gruntowo-wodnych. W rozdziale drugim opisano współcześnie stosowane technologie wzmacniania gruntu słabonośnego pod budowle inżynierskie. W trzecim rozdziale przyjęte zostały warunki gruntowo-wodne oraz założenia do projektu wariantowego posadowienia obiektu. Wszystkie dane dotyczace obiektu uzyskano z projektu istniejącego budynku. Jest to budynek mieszkalny wielorodzinny usytuowany w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy Zakroczymskiej. Ze względu na potrzeby pracy inżynierskiej w obiekcie zostały zmienione fundamenty oraz warunki gruntowo-wodne. Rozdziały czwarty, piaty i szósty zawierają obliczenia fundamentów posadowionych na palach Atlas oraz obliczenia wzmocnienia podłoża za pomocą pali piaskowych oraz wymiany płytkiej. Pale Atlas policzono dwiema metodami tj. w oparciu o istniejącą normę palowa i wytyczne francuskie zawarte w literaturze technicznej. W rozdziale siódmym dokonano analizy przyjętych metod oraz próby wyboru najkorzystniejszego rozwiązania.
File
  • File: 1
    Lenkiewicz Patrycja p. inżynierska 431.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0250c09371f24d3a8ac83db286cc65ab/
URN
urn:pw-repo:WUT0250c09371f24d3a8ac83db286cc65ab

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page