Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Preliminary project of the manipulator to the communal work

Karol Stolarski

Abstract

The main subject of this essay is a basic project of a manipulator which is use to communal works in social property. Introduction explain why creation of this kind of devices is important to the science and also for technological development. The aim of a first chapter is to specify the importance of technological development and to bring closer the historical aspect of it, using interesting examples to make this work pleasant to read and understand this phenomenon. This part shows also the historical development of technological inventions, especially in Poland through ages, (from the eighteen century to modernity). In the fourth chapter the subject focuses on global situation of robots on world markets. In this part the reader can find the graphs of the parameters, which clearly illustrate the situation of robots in international cross-section. The fifth chapter is dedicated to the examples of design solutions in the field of robots and manipulators. The definitions of the robots are included in this section to take a define shape of application and use of robots in everyday life. Last but not least, the sixth chapter is based on the environmental work of the manipulator. What is more, it presents an defines the basic vehicle, the type and parameters of the mower. The last two chapters are dedicated to the stage of work construction. Subsections include kinematic analysis of arm movements. The analysis was carried out for different topographic surface work. The eighth chapter contains a description of some mechanisms of movement. Each section contains a description of supported drawing. The final part of the work is served to the selection of actuators and endurance calculations. Dimensions and working range of the manipulator is summarized in the last chapter, entitled: “Characteristic of manipulator”.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Stolarski (FACME) Karol Stolarski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt wstępny manipulatora do prac komunalnych
Supervisor
Andrzej Selenta (FACME/ICME) Andrzej Selenta,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jan Szlagowski (FACME/ICME) Jan Szlagowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-05-2016
Issue date (year)
2016
Pages
81
Internal identifier
SIMR; D-1443
Reviewers
Andrzej Selenta (FACME/ICME) Andrzej Selenta,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Paweł Ciężkowski (FACME/ICME) Paweł Ciężkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Manipulator, 2.Prace komunalne, 3.Wysięgnik
Keywords in English
1.Manipulator, 2.Communal work, 3.Sboom
Abstract in Polish
Celem pracy jest projekt wstępny manipulatora przeznaczonego do prac komunalnych. Wstęp jest wprowadzeniem do opisania całości projektu. Na początku wytłumaczony jest cel projektowania wybranej maszyny. Kolejny rozdział przybliża zarys historyczny i rozwój robotów. Za pomocą ciekawych przykładów przedstawione zostały roboty i wynalazki które powstały od XVII wieku aż do dzisiejszych czasów. Rozdział odwołuje się zarówno do przykładów ze świata jak i z Polski. Czwarty rozdział przedstawia sytuację na rynku robotów z ostatnich paru lat. W rozdziale zawarte są wykresy przedstawiające takie parametry jak np. szacowana roczna podaż robotów przemysłowych na całym świecie, czy roczna podaż robotów przemysłowych z prognozami na następne lata. Następny rozdział prezentuje przykładowe rozwiązania konstrukcyjne z dziedziny robotów i manipulatorów. W podrozdziałach zawarte są różnego rodzaju definicje robotów. Ciekawym elementem tego rozdziału jest podrozdział prezentujący podział robotów oraz ich przykładowe zastosowania. Kolejnym etapem projektowania manipulatora jest analiza środowiska pracy zaprezentowania w szóstym rozdziale. Za pomocą przykładów zilustrowanych na rysunkach pomocniczych przedstawione zostały różne warianty środowiska pracy manipulatora. Następnie określono pojazd bazowy oraz parametry głowicy koszącej. Następna część opracowania rozpoczyna etap konstrukcyjny pracy. Podrozdziały zawierają analizę kinematyczną ruchów ramienia. Analiza przeprowadzona została dla różnego ukształtowania powierzchni pracy. Ósmy rozdział zawiera opis wybranych mechanizmów ruchu. Każdy człon zawiera staranny opis poparty rysunkiem. Końcowa część pracy poświęcona jest doborowi siłowników oraz obliczeniom wytrzymałościowym. Wymiary i zakres pracy manipulatora zostały podsumowane w ostatnim rozdziale.
File
  • File: 1
    Karol Stolarski 237824.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11891

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT024e0a4b0b204f44a888d970a8b566e9/
URN
urn:pw-repo:WUT024e0a4b0b204f44a888d970a8b566e9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page