Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation of fast reduct finding algorithm

Paweł Redzyński

Abstract

The thesis presented contains the analysis of reduct finding algorithms and description of implementation prepared by the author for one of them. Implemented algorithm has a unique performance speed that allows one to analyze big datasets without need to use high-performance computers. The thesis includes detailed description of two algorithms and their comparison based on execution time measurment for test datasets and a summary consisting of results analysis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Redzyński (FEIT) Paweł Redzyński,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Implementacja szybkiego algorytmu redukcji danych
Supervisor
Tadeusz Łuba (FEIT) Tadeusz Łuba,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Elektronika - Elektronika Biomedyczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Tadeusz Łuba (FEIT) Tadeusz Łuba,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
redukcja atrybutów, redukt, system decyzyjny, minimalizacja funkcji boolowskich
Keywords in English
attribute reduction, reduct, decision system, boolean function minimization
Abstract in Polish
W pracy zawarto analizę algorytmów służących do poszukiwania minimalnych zbiorów atrybutów w systemach decyzyjnych oraz opis implementacji jednego z nich, który dzięki wysokiej szybkości działania pozwala na analizę praktycznych zestawów danych bez konieczności wykorzystania komputerów o dużej wydajności. Przedstawiono genezę projektu, szczegółowy opis działania prezentowanych algorytmów oraz porównanie szybkości ich działania dla danych testowych. Wyszczególniono zasadnicze różnice w wynikach działania algorytmów.
File
  • File: 1
    P_Redzynski_Praca_dyplomowa_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9968

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT024930e33cab44baa9ccdbd74eb57954/
URN
urn:pw-repo:WUT024930e33cab44baa9ccdbd74eb57954

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page