Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis of causal and contributing factors leading to loss of control in - flight

Ida Maria Gwóźdź

Abstract

Loss of Control In-Flight (LOC) is one of the largest contributors to aircraft accidents worldwide. This is a very complex phenomenon, resulting from many causal and contributing factors. The aim of this Engineering Thesis is to present and evaluate those factors. The investigation is based on the analysis of Loss of Control accidents, which happened between years 1978 and 2018. First of all, the definition of Loss of Control In-Flight is stated, main charasteristics and primary reasons of this phenomenon are evaluated. Chapter 2 presents a detailed analysis of loss of control events. Firstly, causal and contributing factors are defined and then they are grouped into three main sets: unwanted aircraft conditions, external hazards and vehicle upset. Based on that, the accidents in the data set are categorised. Then, the contribution of each group of factors to LOC events occurence is shown and most frequent reasons are evaluated. Next chapter presents sequencing of factors proceeding loss of control events in the data set. The worst sequences and precursors are defined and described. In order to evaluate the sequencing of factors in detail, Chapter 4 presents the description of two accidents involving Loss of Control In-Flight. The first one is the catastrophe of Air France Flight 447 and the second one is the accident of TransAsia Airways Flight 235. Finally, the ways of prevention and future potential risks are considered.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ida Maria Gwóźdź (FPAE) Ida Maria Gwóźdź,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza czynników powodujących utratę kontroli nad samolotem podczas lotu
Supervisor
Krzysztof Sibilski (FPAE/IAAM) Krzysztof Sibilski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Pages
56
Internal identifier
MEL; PD-5156
Reviewers
Krzysztof Sibilski (FPAE/IAAM) Krzysztof Sibilski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Maciej Lasek (FPAE/IAAM) Maciej Lasek,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
utrata kontroli, utrata kontroli w czasie lotu, LOC, wypadki lotnicze, statystyki wypadków lotniczych
Keywords in English
Loss of Control, Loss of Control in-Flight, LOC, aircraft accidents, statistics of aircraft accidents
Abstract in Polish
Utrata kontroli nad samolotem podczas lotu (ang. LOC) to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków samolotowych na całym świecie. Jest to bardzo skomplikowane zjawisko, wynikające z wielu czynników. Celem niniejszej pracy inżynierskiej jest zaprezentowanie i zbadanie okoliczności prowadzących do tego stanu. Wnioski oparte są na analizie wypadków samolotowych spowodowanych utratą kontroli podczas lotu w latach 1978-2018. Praca rozpoczyna się sformułowaniem definicji utraty kontroli podczas lotu. Przedstawione są również główne cechy tego zjawiska. W rozdziale 2 zawarta jest dokładna analiza wypadków samolotowych, które spowodowane zostały utratą kontroli podczas lotu. Zdefiniowane są czynniki prowadzące do tego fenomenu, a następnie czynniki te zostają podzielone na trzy główne kategorie. W dalszej części rozdziału pokazany jest udział każdej z kategorii w liczbie wypadków oraz na tej podstawie przedstawione są najczęstsze przyczyny utraty kontroli. W kolejnych rozdziałach pokazano możliwe sekwencje czynników prowadzących do utraty kontroli. Następnie przedstawione zostają najbardziej niebezpieczne sekwencje i zdefiniowane najbardziej niepożądane czynniki inicjujące to zjawisko. W rozdziale czwartym opisane są dwa wypadki samolotowe spowodowane utratą kontroli w czasie lotu. Pierwszy z nich to katastrofa lotu 447 linii Air France, a drugi to wypadek lotu 235 linii TransAsia Airways. Na koniec rozważone są metody zapobiegania utraty kontroli nad samolotem podczas lotu oraz opisane są potencjalne ryzyka związane z rozwojem przemysłu lotniczego.
File
  • File: 1
    IdaGwozdz_pracainz_LOC.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34639

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT02413e2b8cf84b9abdd1a9777992c956/
URN
urn:pw-repo:WUT02413e2b8cf84b9abdd1a9777992c956

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page