Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Badania wybranych właściwości zapraw na ceramicznym kruszywie recyklingowym modyfikowanych polimerami

Elżbieta Glinka

Abstract

The aim of the thesis was analysis of the examinations results of modified mortars which contained two polymers (DLP 212, DLP 210 – based on ethylene-vinyl acetate copolymer) and anassessment of their impact on the usable and mechanical properties of mortars. Present thesis consists of four main parts. The first part of the work are the studies of literature and standards which relate to issues of mortars used in building. There were presented design methods of mortars and there were summarized recycling materials which are used in the production of mortars. In the last chapter of the first part there were described the types and the methodology of the examinations. In the second part of the thesis there were described the laboratory tests and the results of the examinations. This research work contained conducting marks for six types of mortars and for four variants of adhesive mortars for External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS). For this purpose in the laboratory have been prepared mortars modified with polymers, composed on the natural aggregate and with the aggregate exchange 50% (exchanging the natural aggregate to the ceramic aggregate). The examinations on the mortars include: density, consistence, strength tests, adhesion tests, surface hardness tests, absorbability, resistance to freezing and thawing and an impact of increased temperatures on the strength and water absorpion. The third and the fourth part of the thesis contains the analisys of the test’s results which show the impact of using polymers on the technological properties of mortars. Additionally, there were compared two types of polymers and there were made an evaluation of test’s results due to the type of aggregate.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Elżbieta Glinka (WBMiP) Elżbieta Glinka Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Tytuł w języku polskim
Badania wybranych właściwości zapraw na ceramicznym kruszywie recyklingowym modyfikowanych polimerami
Promotor
Artur Koper (WBMiP/IB) Artur Koper Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka dyplomująca
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka prowadząca
Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)
Kierunek / specjalność studiów
, Budownictwo
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
08-07-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Artur Koper (WBMiP/IB) Artur Koper Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP) Wojciech Kubissa (WBMiP/IB) Wojciech Kubissa Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Słowa kluczowe w języku polskim
zaprawa murarska, zaprawa klejąca, polimery, stłuczka ceramiczna, właściwości, polimerowy proszek redyspergowalny, modyfikacja
Słowa kluczowe w języku angielskim
mortar, adhesive mortar, polymers, ceramic cullet aggregate, properties, redispersible polimer powder, modyfication
Streszczenie w języku polskim
Celem pracy była analiza wyników badań zapraw budowlanych modyfikowanych dwoma polimerami (DLP 212, DLP 210 - na bazie kopolimeru octanu winylu-etylen) i ocena wpływu ich zastosowania na właściwości użytkowe i mechaniczne wykonanych zapraw. Niniejsza praca inżynierska składa się z czterech głównych części. Część pierwszą stanowią studia literatury i norm dotyczące zagadnień związanych ze współczesnymi zaprawami budowlanymi. Przedstawiono metody projektowania zapraw budowlanych oraz zestawiono materiały recyklingowe stosowane przy produkcji zapraw. W ostatnim rozdziale części pierwszej opisano typy i metodykę przeprowadzonych badań. W drugiej części pracy przedstawiono tok wykonanych badań z zestawieniem otrzymanych wyników. Praca badawcza obejmowała przeprowadzenie oznaczeń dla 6 rodzajów zapraw murarskich i czterech wariantów zapraw klejących do systemu ociepleń (ETICS). W tym celu zostały przygotowane zaprawy różniące się modyfikatorem polimerowym zarówno na kruszywie naturalnym, jak i z 50% wymianą kruszywa naturalnego na stłuczkę ceramiczną. Wykonano badania porównawcze, takie jak: gęstość, konsystencja, badania wytrzymałościowe, badania przyczepności, twardości powierzchniowej, oznaczono nasiąkliwość, mrozoodporność, wpływ podwyższonych temperatur na wytrzymałość oraz wodochłonność. Część trzecia i czwarta pracy zawiera analizę wyników badań obrazującą wpływ zastosowania modyfikacji polimerowej na właściwości technologiczne wykonanych zapraw. Ponadto zestawiono ze sobą dwa badane polimery i dokonano oceny wyników ze względu na rodzaj zastosowanego kruszywa.
Plik pracy
  • Plik: 1
    253697_praca_dyplomowa.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 11541

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT02213f04d2644fbcb48992408342b3c9/
URN
urn:pw-repo:WUT02213f04d2644fbcb48992408342b3c9

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony