Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis of the possibilities of turbocharging the S-312C engine intended for an agricultural tractor

Damian Nowak

Abstract

This elaboration presents an influence of applying the turbocharging in S-312C compression ignition engine. The first chapter contains a historical description and current state of knowledge regarding to agricultural tractor “URSUS C-330”. The second chapter contains a historical description and explanation of turbocharger principle. In this chapter there are also possible applications of the turbocharging described. In the third chapter thermal calculations of the engine are made based on the literature review. For calculation purposes following engine’s operational parameters were estimated: the rated maximum engine power, the crankshaft rotational speed for the maximum rated power, the maximum engine torque, the crankshaft rotational speed for the maximum engine torque, the engine displacement, the number of the cylinders, the compression ratio. Using this data, the indicator diagram for the naturally aspirated engine was made. The next step was to estimate the charging pressure and to create the indicator diagram for the turbocharged engine. In the fourth chapter there is an analysis of crank mechanism construction (the same for both naturally aspirated and the turbocharged engines). There were calculations of the crank mechanism dynamics made and the graph showing all the forces in the crank mechanism and their values reached during the engine cycle. The fifth chapter contains the calculations of the crank mechanism dynamics for the turbocharged engine. In the sixth chapter the strength calculations of the selected engine components are presented: the gudgeon pin and the conrod. The last paragraph contains the conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Damian Nowak (FACME) Damian Nowak,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza możliwości zastosowania doładowania w silniku S-312C przeznaczonego do ciagnika rolniczego
Supervisor
Zdzisław Chłopek (FACME/IV) Zdzisław Chłopek,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Maciej Tułodziecki (FACME/IV) Maciej Tułodziecki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-03-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2081
Reviewers
Maciej Tułodziecki (FACME/IV) Maciej Tułodziecki,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Marcin Krzysztof Wojs (FACME/IV) Marcin Krzysztof Wojs,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Silnik o zapłonie samoczynnym2. Ciągnik rolniczy3. Turbodoładowanie4. Mechanizm korbowy
Keywords in English
1. Compression-ignition engine2. Farm tractor3. Turbocharging4. Crank mechanism
Abstract in Polish
Niniejsza praca opisuje wpływ i skutki zastosowania turbodoładowania silnika S-312C. Pierwszy rozdział przedstawia opis historyczny oraz aktualny stan wiedzy na temat ciągnika rolniczego URSUS. Drugi rozdział zawiera opis historyczny oraz zasadę działania turbodoładowania oraz możliwości zastosowania. W trzecim rozdziale dokonano obliczeń cieplnych silnika na podstawie literatury oraz przyjęto do obliczeń dane techniczne takie jak: moc znamionowa, prędkość obrotowa mocy znamionowej, maksymalny moment obrotowy, prędkość obrotowa maksymalnego momentu obrotowego, objętość skokowa silnika, liczba cylindrów silnika, stopień sprężania. Wykorzystując te dane powstał wykres obliczeniowy dla silnika niedoładowanego. Zakładając ciśnienie doładowania powstał wykres obliczeniowy silnika doładowanego. W czwartym rozdziale została przeanalizowana konstrukcja układu korbowo-tłokowego nie ulegająca zmianie po zastosowaniu turbodoładowania. Zostały wykonane obliczenia dynamiki układu oraz sporządzono rysunek przedstawiający siły i obliczono ich wartości występujące w silniku podczas pracy. W piątym rozdziale została przeanalizowana dynamika silnika doładowanego oraz wartości sił występujących w silniku podczas pracy. Szósty rozdział został poświęcony obliczeniom wytrzymałościowym takich elementów silnika jak sworzeń i korbowód. Ostatni rozdział zawiera posumowanie.
File
  • File: 1
    Praca-Inżynierska-poprawiona_wersja_PDF.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27685

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT01e4baf9efbe47418c02de09376bf6b2/
URN
urn:pw-repo:WUT01e4baf9efbe47418c02de09376bf6b2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page