Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of technology and organization of construction works based on the example of the Fire Station for local society and LNG Terminal in Świnoujście

Adrian Andrzej Michalski

Abstract

The target of the diploma is to project a technology and organization plan of construction works based on the example of Fire Station for local society and LNG Terminal in Świnoujście. The basis of this project is documentation and plans of this building. The project is divided into five parts: The first one is a technical description of the building. This description consists information that refer to the building and its closest surrounding. This part contains square footage and data that refers to construction and material techniques. The second part consists bill of construction quantities. This bill is the basis to calculate working teams and duration of separate works on construction place. The third part is a description of working methods and its technical standards. In fourth part there are placed numbers of working teams, duration of works and needs for main materials. On the basis of this data and net of dependence there are organized building timetables (main timetable, workers timetable, equipment timetable) and table of needs for main materials. This part consists plan of construction place and needs for water and electric energy. Part four includes work safety regulations. The part five is a summary of whole project with main conclusion.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adrian Andrzej Michalski (FCE) Adrian Andrzej Michalski,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt technologii i organizacji robót budowlanych na przykładzie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby społeczności lokalnej oraz Terminala LNG w Świnoujściu
Supervisor
Mariola Violeta Książek (FCE/ICE) Mariola Violeta Książek,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4403
Reviewers
Aleksander Kazimierz Nicał (FCE/ICE) Aleksander Kazimierz Nicał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Mariola Violeta Książek (FCE/ICE) Mariola Violeta Książek,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
technologia i organizacja, jednostka straży pożarnej, harmonogram, plan zagospodarowania placu budowy
Keywords in English
technology and organization, fire station, timetable, plan of construction place
Abstract in Polish
W niniejszej pracy opracowano projekt technologii i organizacji wykonania budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby społeczności lokalnej oraz Terminalu LNG w Świnoujściu. Podstawę do wykonania projektu stanowiła dokumentacja projektowa budynku jednostki. Praca składa się z pięciu części, a więc: Pierwsza część zawiera opis techniczny obiektu. W opisie znajdują się informacje dotyczące projektowanego budynku oraz jego najbliższego otoczenia. W tej części zawarto również bilans powierzchni oraz dane dotyczące konstrukcji uwzględniające rozwiązania materiałowe. W drugiej części zamieszczono przedmiar robót ogólnobudowlanych. Przedmiar jest podstawą do określenia składu brygad roboczych oraz wyliczenia czasów trwania poszczególnych robót. Trzecia część pracy zawiera opis metod wykonywania poszczególnych robót budowlanych oraz ich warunki techniczne. W czwartej części pracy określono składy brygad roboczych, wyliczono czasy wykonywania poszczególnych robót oraz zapotrzebowanie na podstawowe materiały budowlane. Na podstawie tych danych oraz biorąc pod uwagę sieć zależności opracowano harmonogramy budowlane (harmonogram ogólny budowy, harmonogram zatrudnienia robotników, harmonogramy użycia sprzętu) oraz zestawienie zużycia podstawowych materiałów do wykonania robót. W tej części znajduje się również koncepcja zagospodarowania placu budowy oraz obliczono zapotrzebowanie budowy na wodę i energię elektryczną. Ten element pracy zawiera również plan BIOZ budowy. Piątą część stanowią wnioski podsumowujące całą pracę.
File
  • File: 1
    praca inżynierska-Michalski-Adrian-234733.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9673

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0198820de71543cb927ed7377e0b7da0/
URN
urn:pw-repo:WUT0198820de71543cb927ed7377e0b7da0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page