Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Research and impact of the degree wind speed on surface a coverage bespatters of selected sprayed generating flat stream

Edyta Kuligowska

Abstract

The aim of this thesis was is impact of the degree wind speed on surface a coverage bespatters of selected sprayed generating flat stream In the first chapter there have been included general information about: meaning of plant protection, the importance of using required spraying machine to get the best effect of protection plan and what decide on surface a coverage bespatter. In the second chapter there have been described the aim and purview thesis and general method of realization aim of thesis. In the third chapter there have been described grounds of formation vermin, friendly operating conditions spraying machine and his calibration. Introduce constructions of a field spraying machine and technique emplouing spraying machine. Describe also efficacity of spraying and security zone. In the fourth chapter there have been detaily described factor and method increase and decrease efficacity of spraying. In the fifth chapter there have been described different types of sprayers used in field sprayers and and their purpose, In the sixth chapter introduce a research methodology of research, In the seventh chapter there have precisely been described: the subject of research, researching place, In the eighth chapter there have been included the results of research. Introduce results impact wind speed on surface a coverage of selected sprayed generating. In the ninth chapter there have been summarized all research and there have been included conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Edyta Kuligowska (FCEMP) Edyta Kuligowska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badania i ocena wpływu prędkości wiatru na stopień pokrycia opryskiwanej powierzchni dla wybranych rozpylaczy płaskostrumieniowych
Supervisor
Jerzy Pietrzyk (FCEMP/IMEn) Jerzy Pietrzyk,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Dariusz Lodwik (FCEMP/IMEn) Dariusz Lodwik,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Jerzy Pietrzyk (FCEMP/IMEn) Jerzy Pietrzyk,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
rozpylacz, opryskiwacz, prędkość wiatru, opryskiwacz, stopień pokrycia powierzchni, parametry konstrukcyjne rozpylacza, stanowisko laboratoryjne.
Keywords in English
spray, spraying machine, wind speed, surface coverage, constructing parametres of sprayers, methodology of research, researching place.
Abstract in Polish
Celem pracy jest ocena wpływu prędkości wiatru na stopień pokrycia opryskiwanej powierzchni dla wybranych rozpylaczy płaskostrumieniowych używanych w opryskiwaczach polowych. W pierwszym rozdziale zawarte zostały ogólne informacje na temat: znaczenia ochrony roślin, znaczenia zastosowania odpowiedniego opryskiwacza do uzyskania bardzo dobrych rezultatów ochrony roślin oraz od czego zależy stopień pokrycia opryskiwanej powierzchni. W rozdziale drugim opisany został cel i zakres pracy i ogólny sposób realizacji celu pracy. W trzecim rozdziale zostało dokładnie opisane przyczyny powstawania szkodników, sprzyjające warunki pracy opryskiwacza oraz jego kalibrację. Przedstawiono budowę opryskiwacza polowego oraz technikę stosowania opryskiwaczy. Opisano również skuteczność oprysku oraz strefy buforowe. W czwartym rozdziale zostały przedstawione czynniki i metody zwiększające oraz pomniejszające skuteczność oprysku. W piątym rozdziale została przedstawiona charakterystyka różnego rodzaju rozpylaczy stosowanych w opryskiwaczach polowych, a także ich przeznaczenie pod dane warunki pracy. W szóstym rozdziale została przedstawiona metodyka badań. W siódmym rozdziale dokładnie zostały opisane badania laboratoryjne, w tym przedmiot badań, stanowisko pomiarowe. W ósmym rozdziale przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych. Przedstawiono wyniki wpływu wiatru na stopień pokrycia ze względu na dany rozpylacz. W dziewiątym rozdziale podsumowano otrzymane wyniki badań oraz sformułowano ogólne i szczegółowe wnioski.
File
  • File: 1
    274228_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30126

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT015b2ea3fea14facae61a32129c469bb/
URN
urn:pw-repo:WUT015b2ea3fea14facae61a32129c469bb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page