Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt pojazdu pneumatycznego

Maciej Miernik

Abstract

This thesis is a research project. In the chapters 4 and 5 of the research part existing solutions of pneumatic cars has been discussed as far as their disadvantages and the advantages of the various structures and the first version of the vehicle constructed by the scientific circle called MR has been described. Also, the contest rules, the racecourse and competition in which the designed car will take part has been presented. The design part in Chapter 6, the concept of a new pneumatic vehicle has been presented and choosed the necessary elements which was indispensable to modernize the design, the simulation has been made in CAD programs. In subsequent chapters has been presened the stages of production of the individual components of the vehicle, their installation and finnaly the ready vehicle Aria. Chapter 8 presents the VII competition Aventics Pneumobil and the results in individual contests. The thesis has been completed with the estimate of whole project and the list of modernization which is need to be done before next competition.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Maciej Miernik (WSiMR) Maciej Miernik Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Tytuł w języku polskim
Projekt pojazdu pneumatycznego
Promotor
Paweł Ciężkowski (WSiMR/IMRC) Paweł Ciężkowski Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich (WSiMR/IMRC)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jan Maciejewski (WSiMR/IMRC) Jan Maciejewski Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich (WSiMR/IMRC)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka dyplomująca
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka prowadząca
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich (WSiMR/IMRC)
Kierunek / specjalność studiów
, Mechanika i Budowa Maszyn
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
14-03-2016
Data (rok) wydania
2016
Paginacja
88
Recenzenci
Paweł Ciężkowski (WSiMR/IMRC) Paweł Ciężkowski Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich (WSiMR/IMRC)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR) Paweł Gomoliński (WSiMR/IMRC) Paweł Gomoliński Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich (WSiMR/IMRC)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Słowa kluczowe w języku polskim
Pojazd pneumatyczny, napęd pneumatyczny, międzynarodowe wyścigi pojazdów pneumatycznych, pojazd trójkołowy
Słowa kluczowe w języku angielskim
The vehicle pneumatic, the pneumatic drive, international air racing vehicles, the vehicle tricycle
Streszczenie w języku polskim
Niniejsza praca ma charakter projektowy studialny. W części studialnej w rozdziałach 4 i 5 omówiono istniejące rozwiązania samochodów pneumatycznych, ich wady, zalety poszczególnych konstrukcji oraz opisano pierwszą wersję pojazdu skonstruowaną przez koło naukowe MR. Przedstawiono również regulamin zawodów, tor wyścigowy i omówiono konkurencje, w których projektowany samochód będzie brał udział. W części projektowej w rozdziale 6 przedstawiono koncepcję nowego pojazdu pneumatycznego dobrano niezbędne elementy potrzebne do modernizacji konstrukcji, wykonano symulację oraz wizualizację w programach CAD. W kolejnych rozdziałach przedstawiono etapy wykonywania poszczególnych podzespołów pojazdu, ich montaż oraz gotowy pojazd Aria. W rozdziale 8 przedstawiono VII zawody Aventics Pneumobil i zaprezentowano wyniki w poszczególnych konkurencjach. Praca zakończona jest wnioskami oraz listą modernizacji jakie należy wykonać przed następnymi zawodami.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Budowa pojazdu pneumatycznego.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 10281

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT015b288269b84595b6be88e23aa43bc2/
URN
urn:pw-repo:WUT015b288269b84595b6be88e23aa43bc2

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony