Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Pneumatic vehicle project

Maciej Miernik

Abstract

This thesis is a research project. In the chapters 4 and 5 of the research part existing solutions of pneumatic cars has been discussed as far as their disadvantages and the advantages of the various structures and the first version of the vehicle constructed by the scientific circle called MR has been described. Also, the contest rules, the racecourse and competition in which the designed car will take part has been presented. The design part in Chapter 6, the concept of a new pneumatic vehicle has been presented and choosed the necessary elements which was indispensable to modernize the design, the simulation has been made in CAD programs. In subsequent chapters has been presened the stages of production of the individual components of the vehicle, their installation and finnaly the ready vehicle Aria. Chapter 8 presents the VII competition Aventics Pneumobil and the results in individual contests. The thesis has been completed with the estimate of whole project and the list of modernization which is need to be done before next competition.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Miernik (FACME) Maciej Miernik,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt pojazdu pneumatycznego
Supervisor
Paweł Ciężkowski (FACME/ICME) Paweł Ciężkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jan Maciejewski (FACME/ICME) Jan Maciejewski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-03-2016
Issue date (year)
2016
Pages
88
Reviewers
Paweł Ciężkowski (FACME/ICME) Paweł Ciężkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Paweł Gomoliński (FACME/ICME) Paweł Gomoliński,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Pojazd pneumatyczny, napęd pneumatyczny, międzynarodowe wyścigi pojazdów pneumatycznych, pojazd trójkołowy
Keywords in English
The vehicle pneumatic, the pneumatic drive, international air racing vehicles, the vehicle tricycle
Abstract in Polish
Niniejsza praca ma charakter projektowy studialny. W części studialnej w rozdziałach 4 i 5 omówiono istniejące rozwiązania samochodów pneumatycznych, ich wady, zalety poszczególnych konstrukcji oraz opisano pierwszą wersję pojazdu skonstruowaną przez koło naukowe MR. Przedstawiono również regulamin zawodów, tor wyścigowy i omówiono konkurencje, w których projektowany samochód będzie brał udział. W części projektowej w rozdziale 6 przedstawiono koncepcję nowego pojazdu pneumatycznego dobrano niezbędne elementy potrzebne do modernizacji konstrukcji, wykonano symulację oraz wizualizację w programach CAD. W kolejnych rozdziałach przedstawiono etapy wykonywania poszczególnych podzespołów pojazdu, ich montaż oraz gotowy pojazd Aria. W rozdziale 8 przedstawiono VII zawody Aventics Pneumobil i zaprezentowano wyniki w poszczególnych konkurencjach. Praca zakończona jest wnioskami oraz listą modernizacji jakie należy wykonać przed następnymi zawodami.
File
  • File: 1
    Budowa pojazdu pneumatycznego.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10281

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT015b288269b84595b6be88e23aa43bc2/
URN
urn:pw-repo:WUT015b288269b84595b6be88e23aa43bc2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page