Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Wireless network development in a corporate network

Mariusz Andruszuk

Abstract

The thesis describes the development of a wireless network in corporation aiming at better signal coverage. New access points have been added in Buildings A and B on floors where there was no Wi-Fi network access. Based on the amount of potential users and area size to cover with signal, number of access points and their localisations have been chosen. Based on this, propagation analysis has been done. The analysis aimed to show the influence of signal damping effect caused by building elements on network overall quality of operation. The analysis proved that the choice of access points’ localisation was right and thus the devices provide the needed signal coverage. The network has been set in compliance with current safety conditions. Tests taken afterwards, which were targeted at verifying the correct operation of the network, confirmed that such access points setup enables predesigned transmission on the delimited area.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mariusz Andruszuk (FEIT) Mariusz Andruszuk,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Rozbudowa sieci radiowej w sieci korporacyjnej
Supervisor
Krzysztof Kurek (FEIT/IRMT) Krzysztof Kurek,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Elektronika i Telekomunikacja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-11-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krzysztof Kurek (FEIT/IRMT) Krzysztof Kurek,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Andrzej Podgórski (FEIT/IRMT) Andrzej Podgórski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Wi-Fi, sieć bezprzewodowa, IEEE 802.11, punkt dostępu, propagacja, rozbudowa sieci
Keywords in English
Wi-Fi, wireless network, IEEE 802.11, access point, propagation, network expansion
Abstract in Polish
W ramach pracy została rozbudowana sieć bezprzewodowa na potrzeby szerszego pokrycia radiowego w korporacji. Zostały dodane nowe punkty dostępowe w Budynku A i B obsługujące piętra, w których wcześniej nie było dostępu do sieci Wi-Fi. Na podstawie ilości użytkowników oraz obszaru jaki ma zostać pokryty, oszacowano miejsca oraz ilość punktów dostępowych. Na tej podstawie została przeprowadzona analiza propagacyjna mająca na celu wpływ tłumienia elementów budynku na zakładane działanie sieci. Analiza ta wykazała, że dla tak położonych punktów dostępowych zapewnimy wymagane pokrycie radiowe na wyznaczonym obszarze. Sieć została zainstalowana z odpowiednią konfiguracją zgodnie z panującymi w firmie warunkami bezpieczeństwa. Przeprowadzone testy weryfikujące poprawne działanie sieci Wi-Fi potwierdziły, że dla tak rozmieszczonych punktów dostępowych możliwe jest uzyskanie poprawnie zakładanej transmisji na wyznaczonych obszar.
File
  • File: 1
    Praca Inżynierska - Mariusz Andruszuk.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14469

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT01336f0fec5e42a5955dde933040c555/
URN
urn:pw-repo:WUT01336f0fec5e42a5955dde933040c555

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page