Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Creation of three dimensional building models and flood analysis of the left-bank part of Plock city

Maciej Adam Żak

Abstract

Topic of thesis is to check possible ways to create 3D visualization having geodetic-cartographical data made as a part of ISOK program (Informatyczny System Ochrony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami - Country's Protection Against Extreme Hazards) as a base. Theoretical part includes law basics about managing flood risk, especially Floods Directive, analysis of available materials, Spatial analysis and 3D model creation software specifications and characteristic of study area. Airborne Laser Scanning, as well as flood hazard and flood risk maps were made as part of ISOK program. Left-bank part of Płock city lies on low bank of a river and is substantially exposed at flood risk. Flood issues were put in historical context by describing floods that happened in a past. Experimental part describes how flood maps and other city data were used to compile complete 3D visualization of 10, 100 and 500-year flood for left-bank part of Plock city. Building models of LoD1 and LoD2 were made. This 3D visualization makes observing changes of flood range possible and can serve as useful tool for managing flood risks.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Adam Żak (FGC) Maciej Adam Żak,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Wykonanie trójwymiarowego modelu zabudowy oraz analizy powodziowej lewobrzeżnej części miasta Płocka
Supervisor
Robert Olszewski (FGC/DC) Robert Olszewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cartography (FGC/DC)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Głażewski (FGC/DC) Andrzej Głażewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Robert Olszewski (FGC/DC) Robert Olszewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
mapy zagrożenia powodziowego, mapy ryzyka powodziowego, wizualizacje 3D powodzi, CityEngine
Keywords in English
flood hazard maps, flood risks maps, 3D flood visualization, CityEngine
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy inżynierskiej jest wykonanie przestrzennej wizualizacji 3D na podstawie danych geodezyjno-kartograficznych powstałych w ramach projektu ISOK - Informatyczny System Ochrony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Rozważania teoretyczne pracy zawierają opis przepisów prawnych regulujących kwestię ograniczania ryzyka powodziowego, a w szczególności Dyrektywę Powodziową, analizę dostępnych materiałów traktujących o powodzi, opis oprogramowania służącego do przeprowadzania analiz przestrzennych oraz tworzenia trójwymiarowych modeli, a także charakterystykę badanego obszaru. W ramach projektu ISOK wykonano lotniczy skaning laserowy obszarów zagrożonych powodzią, a także mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Lewobrzeżna część Płocka położona jest na niskim brzegu, przez co w znacznym stopniu narażona jest na ryzyko powodzi. Kwestię zagrożenia powodziowego osadzono w kontekście historycznym opisując powodzie, które wydarzyły się w przeszłości. Część praktyczna opisuje sposób wykorzystania danych o powodzi oraz dane miejskie do opracowania kompletnej wizualizacji 3d przedstawiającej powódź o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 10, 100 oraz 500 lat dla lewobrzeżnej części miasta Płocka. Wykonano modele budynków o poziomie szczegółowości LoD1 oraz LoD2. Opracowana wizualizacja 3D pozwala na zaobserwowanie które obszary są zagrożone powodzią przy wzrastających poziomach wód i może służyć za narzędzie pomagające zarządzać ryzykiem powodziowym.
File
  • File: 1
    praca_inżynierska_Maciej_Żak_GiK.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4897

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT00ad18ab4b954c91b3a8daf5d417d4ad/
URN
urn:pw-repo:WUT00ad18ab4b954c91b3a8daf5d417d4ad

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page