Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Determining the impact of storage conditions of NdFeB alloy powder and PA12-NdFeB composite granulate on their magnetic properties

Katarzyna Misiukiewicz

Abstract

Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu warunków przechowywania na właściwości magnetyczne proszku NdFeB oraz kompozytu PA12-NdFeB. Wybrane materiały są materiałami komercyjnymi. Próbki proszkowe zostały scharakteryzowane pod względem składu fazowego za pomocą dyfraktometru XRD. Ich mikrostruktura została zbadana przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego, zaś właściwości magnetyczne badano za pomocą magnetometru z wibrującą próbką. Dla kompozytu zostały wykonane badania mikrostruktury oraz właściwości magnetycznych. Dodatkowo proszek magnetyczny NdFeB, za pomocą analizy sitowej, został podzielony na frakcje. Badano próbki o cząstkach o wielkości od 40 do 71μm oraz proszek komercyjny będący mieszanką wszystkich frakcji. Przygotowane tak próbki zostały umieszczone w trzech atmosferach: warunki pokojowe (występowanie niewielkich zmian temperatury oraz zmienna wilgotność powietrza), eksykator (obniżenie wilgotności w stosunku do warunków pokojowych poprzez zastosowanie żelu krzemionkowego) oraz komora rękawicowa z atmosferą argonu (atmosfera gazu obojętnego oraz stała temperatura przechowywania). Materiały były okresowo badane pod kątem zmian ich właściwości magnetycznych za pomocą magnetometru z wibrującą próbką. Kompozyt PA12-NdFeB badano w okresie czasu wynoszącym około 8 miesięcy, zaś badanie proszku NdFeB odbywało się w czasie około 3 miesięcy. Na zakończenie badań została wykonana charakterystyka wartości koercji i remanencji w czasie. Obydwa parametry nie wykazały znaczących zmian w wartościach. W dalszej części badań próbki proszku NdFeB jak i kompozytu PA12-NdFeB zostały umieszczone w komorze starzeniowej. Warunki w niej panujące to temperatura 80˚C oraz wilgotność na poziomie 90%. Przed rozpoczęciem badań zostały zbadane właściwości magnetyczne i mikrostruktura próbek, zaś proszek NdFeB został poddany dodatkowo analizie fazowej. Eksperyment trwał 331 godzin. W czasie jego trwania próbki były okresowo badane pod kątem właściwości magnetycznych. Charakterystyka próbek po zakończeniu badań została wykonana analogicznie jak na ich początku. Próbki nie wykazały znacznych zmian we właściwościach magnetycznych. Zaobserwowano jedynie zmianę ich barwy w porównaniu do próbek wyjściowych, co może sugerować częściowe utlenienie powierzchni.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Misiukiewicz (FMSE) Katarzyna Misiukiewicz,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Określenie wpływu warunków przechowywania proszków ze stopu NdFeB oraz granulatu kompozytowego PA12-NdFeB, na ich właściwości magnetyczne
Supervisor
Bartosz Michalski (FMSE/DCFM) Bartosz Michalski,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
IM-D.002366
Reviewers
Bartosz Michalski (FMSE/DCFM) Bartosz Michalski,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE) Waldemar Kaszuwara (FMSE/DCFM) Waldemar Kaszuwara,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
NdFeB, PA12-NdFeB, magnesy wiązane, korozja
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_Misiukiewicz_Katarzyna.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30799

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT00a5a4fafaf54679b3982a49c431bec2/
URN
urn:pw-repo:WUT00a5a4fafaf54679b3982a49c431bec2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page