Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis of the reconstruction of the forest after a forest fire based on Landsat images

Mateusz Dereń

Abstract

The aim of this thesis was to analyze the change of the land cover in Lasy Raciborskie, modernization and reconstruction after a forest fire based on the example of the forest fire of Lasy Raciborskie. The descriptions of the forest, the forest fire, technologies of the studies about forest using remote sensing and information about multispectral classification were presented. Satellite images from the Landsat Project were used to achieve the aim of this thesis. Multispectral classification technologies were used to make land cover maps.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Dereń (FGC) Mateusz Dereń,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Analiza odbudowy lasu po pożarze na podstawie zdjęć satelitarnych Landsat
Supervisor
Joanna Pluto-Kossakowska (FGC/DPRSISIS) Joanna Pluto-Kossakowska,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Joanna Pluto-Kossakowska (FGC/DPRSISIS) Joanna Pluto-Kossakowska,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Katarzyna Osińska-Skotak (FGC/DPRSISIS) Katarzyna Osińska-Skotak,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Lasy Raciborskie, mapa pokrycia terenu, klasyfikacja wielospektralna, pożar lasu
Keywords in English
Lasy Raciborskie, land cover map, multispectral classification, forest fire
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy była analiza zmian pokrycia terenu na obszarze Lasów Raciborskich, modernizacja i odbudowa po pożarze lasu. W pracy przedstawiono opis oraz położenie Lasów Raciborskich, dane dotyczące pożaru, techniki teledetekcyjnej badania lasu i klasyfikacji wielospektralnej. Do pracy wykorzystano zdjęcia satelitarne Landsat. Użyto technik klasyfikacji wielospektralnej w celu utworzenia map pokrycia terenu.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 7584

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT007c36ff16cd4113914c12a9a33df89a/
URN
urn:pw-repo:WUT007c36ff16cd4113914c12a9a33df89a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page