Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The gas-fired boiler plant with the heat output of 60-2000 [kW] requirements. Design of the multi-family buildings’ boiler plant

Agnieszka Płatek

Abstract

The thesis has been divided into two separate parts – theory & design. The first part describes the requirements and recommendations for gas-fired boiler plant with the heat output of 60-2000 [kW] as well as the terms related strictly to the space, ventilation and security means including both gas leakages and the machines. It also includes lighting, electric, flue and plumbing system guidelines. The second part presents the complete project of the multi-family buildings’ gas-fired boiler plant. The boiler plant occupies the top storey. The gas condensing boiler of choice: BUDERUS KB 372 100-3 ( 93kW ), capacitive water heater: BUDERUS Logalux SU400. Central heating, domestic hot water and its circulation pumps have been designed. In order to secure the facility, following systems have been implemented: water level sensors (protection against water shortage in the installation), relief valves (protection against pressure rise), magnetic desilter (protection against pollution), expansion vessels (protection against change of volume) and demineralisator to ensure proper quality of water. The project includes technical description, parts assortment and the drawing part.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agnieszka Płatek (FEE) Agnieszka Płatek,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Wymagania dla kotłowni wodnych na paliwo gazowe lżejsze od powietrza o łącznej mocy cieplnej powyżej 60kW do 2000kW. Projekt kotłowni budynku wielorodzinnego
Supervisor
Anna Kowalczyk (FEE/DHV) Anna Kowalczyk,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Anna Kowalczyk (FEE/DHV) Anna Kowalczyk,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
projekt techniczny, kotłownia, źródło ciepła, budynek wielorodzinny, kocioł kondensacyjny
Keywords in English
technical documentation, boiler plant, source of heat, multi-family building, condensing boiler
Abstract in Polish
Praca poddzielona została na dwie części- części teoretycznej oraz części projektowej. W części pierwszej omówiono wymagania oraz zalecenia dla kotłowni wodnych na paliwo gazowe lżejsze od powietrza w zakresie mocy od 60kW do 2000kW. Poruszono zagadnienia związane z wymaganiami odnoszącymi się do pomieszczenia kotłowni, wentylacji kotłowni, zabezpieczeń zarówno pod względem wypływu gazu jak i samych urządzeń. Omówiono także wytyczne dla przewodów spalinowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz oświetlenia w kotłowni. W części drugiej zaprojektowano kotłownie gazową dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Kotłownia usytuowana została na ostatniej kondygnacji. Dobrano kocioł kondensacyjny BUDERUS KB 372 100-3 o mocy 93kW oraz podgrzewacz pojemnościowy BUDERUS Logalux SU400. Zaprojektowano pompy obiegu centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. W celu zabezpieczenia urządzeń w kotłowni zaprojektowano: zabezpieczenie stanu wody (zabezpieczenie przed brakiem wody w instalacji), zawory bezpieczeństwa dla kotła oraz podgrzewacza (zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia), magnetoodmulacz oraz filtry siatkowe (zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami), naczynia wzbiorcze (zabezpieczenie przed zmianą objętości) oraz demineralizator dla zapewnienia odpowiedniej jakości wody w obiegu. Projekt obejmuje opis techniczny z doborem urządzeń oraz część rysunkową.
File
  • File: 1
    Agnieszka_Płatek_265252_praca_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30423

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT0053f1d0970c40fe9564db376ce3c868/
URN
urn:pw-repo:WUT0053f1d0970c40fe9564db376ce3c868

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page