Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Wpływ czynników technologicznych schładzających mieszankę mineralno-asfaltową na wskaźnik zagęszczania warstwy

Piotr Pecura

Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Piotr Pecura (WIL) Piotr Pecura Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Tytuł w języku polskim
Wpływ czynników technologicznych schładzających mieszankę mineralno-asfaltową na wskaźnik zagęszczania warstwy
Promotor
Karol Kowalski (WIL/IDM) Karol Kowalski Instytut Dróg i Mostów (WIL/IDM)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka prowadząca
Instytut Dróg i Mostów (WIL/IDM)
Kierunek / specjalność studiów
Budownictwo
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
07-07-2016
Data (rok) wydania
2016
Paginacja
38
Identyfikator wewnętrzny
DIL-3822
Recenzenci
Michał Sarnowski (WIL/IDM) Michał Sarnowski Instytut Dróg i Mostów (WIL/IDM)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL) Karol Kowalski (WIL/IDM) Karol Kowalski Instytut Dróg i Mostów (WIL/IDM)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Słowa kluczowe w języku polskim
Słowa kluczowe: wskaźnik zagęszczenia, mieszanka mineralno-asfaltowa, nawierzchnia asfaltowa, temperatura wbudowania, transport mieszanki mineralno-asfaltowej.
Słowa kluczowe w języku angielskim
key words: denisty ratio, mineral-asphalt blend, asphalt surface, application temperature, transport of the mineral-asphalt blend.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca inżynierska-Pecura Piotr-215766.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 12377

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT00359c2e7b734684b3e18bf3900eba64/
URN
urn:pw-repo:WUT00359c2e7b734684b3e18bf3900eba64

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony