Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza wytrzymałościowa ramy wózka do transportu zespołów układu napędowego ciężkiego pojazdu

Maria Nojek

Abstract

The purpose of this thesis is to present a scheme of conduct suitable for performing a stress analysis of an outsourced model under certain conditions. Subjected to the analysis was a model of a workshop transport cart, designed to carry a powertrain of a heavy vehicle. After implementing modifications, the original model was prepared to undergo FEM analysis. ANSYS Mechanical APDL was the program used to perform it. After the completion of the process, a summary of results was presented. Conclusions were formed, along with proposed changes to the cart's structure, which will enable a solution to the encountered strength deficiencies to be created.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Maria Nojek (WSiMR) Maria Nojek Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Tytuł w języku polskim
Analiza wytrzymałościowa ramy wózka do transportu zespołów układu napędowego ciężkiego pojazdu
Promotor
Jan Szlagowski (WSiMR/IMRC) Jan Szlagowski Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich (WSiMR/IMRC)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jan Grudziński (WSiMR/IMRC) Jan Grudziński Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich (WSiMR/IMRC)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka dyplomująca
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka prowadząca
Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich (WSiMR/IMRC)
Kierunek / specjalność studiów
, Mechanika i Budowa Maszyn
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
25-01-2019
Data (rok) wydania
2019
Paginacja
30
Identyfikator wewnętrzny
SIMR; D-2025
Recenzenci
Jan Grudziński (WSiMR/IMRC) Jan Grudziński Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich (WSiMR/IMRC)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR) Zbigniew Żebrowski (WSiMR/IMRC) Zbigniew Żebrowski Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich (WSiMR/IMRC)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Słowa kluczowe w języku polskim
1. Wózek transportowy2. Analiza naprężeń3. MES4. ANSYS
Słowa kluczowe w języku angielskim
1. Transport cart2. Stress analysis3. FEM4. ANSYS
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie schematu postępowania przy analizie wytrzymałościowej dla gotowego modelu przy określonych warunkach. Jako model do analizy posłużył wózek do transportu układów napędowych ciężkiego pojazdu. Dokonano modyfikacji modelu i przygotowania go do analizy za pomocą metody elementów skończonych. Do analizy wytrzymałościowej wykorzystany został program ANSYS Mechanical APDL. Po przeprowadzeniu analizy podsumowano jej wyniki, sformułowano wnioski i zaproponowano zmiany w konstrukcji badanego obiektu, które pozwolą rozwiązać napotkane problemy
Plik pracy
  • Plik: 1
    267571-Maria_Nojek-Analiza_wytrzymałościowa_ramy_wózka_do__transportu_zespołów_układu_naędowego_ciężkiego__pojazdu.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 30328

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT002c1b589cf7427f91e0d603dd4cbb14/
URN
urn:pw-repo:WUT002c1b589cf7427f91e0d603dd4cbb14

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony