Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Stress analysis of the frame of a transport cart designed to carry a heavy vehicle's powertrain unit

Maria Nojek

Abstract

The purpose of this thesis is to present a scheme of conduct suitable for performing a stress analysis of an outsourced model under certain conditions. Subjected to the analysis was a model of a workshop transport cart, designed to carry a powertrain of a heavy vehicle. After implementing modifications, the original model was prepared to undergo FEM analysis. ANSYS Mechanical APDL was the program used to perform it. After the completion of the process, a summary of results was presented. Conclusions were formed, along with proposed changes to the cart's structure, which will enable a solution to the encountered strength deficiencies to be created.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maria Nojek (FACME) Maria Nojek,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza wytrzymałościowa ramy wózka do transportu zespołów układu napędowego ciężkiego pojazdu
Supervisor
Jan Szlagowski (FACME/ICME) Jan Szlagowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jan Grudziński (FACME/ICME) Jan Grudziński,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-01-2019
Issue date (year)
2019
Pages
30
Internal identifier
SIMR; D-2025
Reviewers
Jan Grudziński (FACME/ICME) Jan Grudziński,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Zbigniew Żebrowski (FACME/ICME) Zbigniew Żebrowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Wózek transportowy2. Analiza naprężeń3. MES4. ANSYS
Keywords in English
1. Transport cart2. Stress analysis3. FEM4. ANSYS
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie schematu postępowania przy analizie wytrzymałościowej dla gotowego modelu przy określonych warunkach. Jako model do analizy posłużył wózek do transportu układów napędowych ciężkiego pojazdu. Dokonano modyfikacji modelu i przygotowania go do analizy za pomocą metody elementów skończonych. Do analizy wytrzymałościowej wykorzystany został program ANSYS Mechanical APDL. Po przeprowadzeniu analizy podsumowano jej wyniki, sformułowano wnioski i zaproponowano zmiany w konstrukcji badanego obiektu, które pozwolą rozwiązać napotkane problemy
File
  • File: 1
    267571-Maria_Nojek-Analiza_wytrzymałościowa_ramy_wózka_do__transportu_zespołów_układu_naędowego_ciężkiego__pojazdu.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30328

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT002c1b589cf7427f91e0d603dd4cbb14/
URN
urn:pw-repo:WUT002c1b589cf7427f91e0d603dd4cbb14

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page