Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Marta Mikuła-Zdańkowska

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 22 234 86 62
  • Pokój
    32

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

W 2009 roku podjęłam studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Zastosowanie Fizyki w Biologii i Medycynie, specjalność Optyka Okularowa i Optometria. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczęłam studia magisterskie na Wydziale Mechatroniki, specjalność Inżynieria Fotoniczna. W latach 2013-2014 brałam udział w projekcie 3DPhase w Zakładzie Inżynierii Fotonicznej Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej na stanowisku studenta. We wrześniu 2014 roku ukończyłam studia magisterskie i podjęłam studia doktoranckie na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Od listopada 2014 jestem członkiem projektu 3DPhase na stanowisku doktoranta. Zainteresowania naukowe – Mikroskopia holograficzna – Pomiary elementów mikrooptyki – Biofotonika.

Obszary badawcze

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
https://orcid.org/0000-0002-4451-2492https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-4451-2492http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-4451-2492%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-4451-2492

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUTf029e61e057647c8b1ce231a8091e4fa/
URN
urn:pw-repo:WUTf029e61e057647c8b1ce231a8091e4fa

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.consetco

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony