Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

technology domain/mechanics

Record ID
WUTe71e313335884e91bc11b4324c36c34e
Achievement type
Doctor
Person
Krzysztof Kubryński (FPAE/IAAM) Krzysztof Kubryński,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Name in Polish
dziedzina nauk technicznych/mechanika
Name in English
technology domain/mechanics
Certifying local unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Achievement year
1991
Achievement date (if known)
1/1/1991
achievement.discipline
mechanics / (technology domain) / (technological sciences)
Related Phd
Kubryński Krzysztof Krzysztof Kubryński,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) : Projektowanie kształtu statku powietrznego przy zadanym rozkładzie ciśnienia na jego powierzchni, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Title date: 1991
Score (nominal)
2
Scoring date
2/6/2020

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/achievement/WUTe71e313335884e91bc11b4324c36c34e/
URN
urn:pw-repo:WUTe71e313335884e91bc11b4324c36c34e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard