Włącz edycję swojego profilu
.png
mgr inż. Paula Piechna
Doktorantka
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
email:
Inne adresy email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Osiągnięcia

Scientific and technical achievements
Piechna Paula
2017
Piechna Paula, Żubrowska-Sudoł Monika, Przysiecka Ł.: Nagroda za najlepszy poster pt.: Long-term operation of IFAS-MBBR wastewater treatment plant – the activity of activated sludge and biofilm. 1st IWA National Young Water Professionals Conference Water, Wastewater and Energy in Innovative Cities, 2017
Piechna Paula, Żubrowska-Sudoł Monika: Nagroda za najlepszy referat pt.: Respirometric activity of activated sludge and biofilm in IFAS-MBBR system. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Środowiska Młodym Okiem”, 2017
Scientific or artistic achievements
Augustyniak Paula
2016
Podedworna Jolanta
2016
Sytek-Szmeichel Katarzyna
2016
Żubrowska-Sudoł Monika
2016
Award for organisational achievements
Badyda Artur Jerzy
2017
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.