Switch on EDIT for your profile
Marta Wiśniewska,
Chair of Environmental Protection
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering
Email:
Phone: (22) 234 54 07
Room no: 911

Publications

Chapters from monography [4]
Wiśniewska Marta, Lelicińska-Serafin Krystyna: Biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Płońsku na przykładzie odpadów odebranych z obszaru gminy Bodzanów, in: Inżynieria Środowiska - Młodym Okiem: ekoenergetyka / Skoczko Iwona [et al.] (eds.), vol. 35, 2017, ISBN 978-83-65596-22-2, pp. 90-101
Papers from journals [8]
Conference materials [8]
Wiśniewska Marta: Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Bodzanów oraz jego usprawnienie, in: XIII Konferencja "Dla Miasta i Środowiska - Problemy Unieszkodliwiania Odpadów" Warszawa, 28 listopada 2016, Materiały konferencyjne, 2016, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, ISBN 978-83-936575-3-7, pp. 25-25
Wiśniewska Marta: Biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych w warunkach tlenowych i beztlenowych, in: TYGIEL 2018 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : X interdyscyplinarna konferencja naukowa / Nowak B. A., Maciąg M., Maciąg K. (eds.), 2018, Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, ISBN 978-83-65272-76-8, pp. 165-165
Wiśniewska Marta, Kulig Andrzej, Lelicińska-Serafin Krystyna: Effect of meteorological conditions on odour emission at biogas plants processing municipal waste-pilot research, in: International Conference on Advances in Energy Systems and Environmental Engineering. Book of abstracts / Sayegh Marderos Ara (eds.), 2019, ISBN 978-83-7493-087-1, pp. 142-142
Wiśniewska Marta: Eksploatacja, zamknięcie i rekultywacja składowisk niezorganizowanych na przykładzie składowiska „Łysa Góra”, in: Książka streszczeń VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – MŁODYM OKIEM” / Skoczko Iwona, Szatyłowicz Ewa (eds.), 2018, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, pp. 107-108
Wiśniewska Marta: Rola i efektywnosć instalacji MBP w Polsce na wybranych przykładach, in: Inżynieria i kształtowanie środowiska : III konferencja naukowo-techniczna : książka abstraktów, 2017, Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Instytut Inżynierii Środowiska, ISBN 978-83-937619-6-8, pp. 118-119
Wiśniewska Marta: Znaczenie systemu gospodarki odpadami dla efektywności pracy biogazowni przetwarzających odpady komunalne, in: Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska : XX Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczyrk, 29-30 listopada 2018 r. : streszczenia prezentacji, 2018, Wydaw. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, ISBN 978-83-65182-88-3, pp. 90-90
Ankieta 2013
Create an Alert
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.