Włącz edycję swojego profilu
.png
mgr inż. Agnieszka Garlicka
Doktorantka
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
email:
Języki komunikacji: angielski
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Osiągnięcia

Scientific and technical achievements
Garlicka Agnieszka
2018
2017
Garlicka Agnieszka, Żubrowska-Sudoł Monika: Nagroda za najlepszy referat pt: Influence of hydrodynamic disintegration on solubilization and bioavailability of sludge particulate material. 1st IWA National Young Water Professionals Conference Water, Wastewater and Energy in Smart Cities, 2017
Walczak Justyna
2018
Award for organisational achievements
Badyda Artur Jerzy
2017
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.