Włącz edycję swojego profilu
Publikacje w Repozytorium
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach (archiwum)
Osiągnięcia zawodowe
mgr inż. Anna Gayer
Asystent
Afiliacja nieokreślona
Telefon: +48222345947
Pokój: 619
Języki komunikacji: angielski
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Strona domowa


Zainteresowania: ochrona środowiska w transporcie, zarządzanie ochroną środowiska w aglomeracjach miejskich, epidemiologia badań środowiskowych, środowiskowe uwarunkowania zdrowia. Hobby: żeglarstwo (członek Studenckiego Klubu Żeglarskiego Politechniki Warszawskiej), podróże, języki obce.
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?