Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

technology domain/electronic engineering

Record ID
WUTad27c2523be444e38670e87ced9b2a6b
Achievement type
Doctor
Person
Zbigniew Drążek (FoEE/IEM) Zbigniew Drążek,, The Institute of Electrical Machines (FoEE/IEM)Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Name in Polish
dziedzina nauk technicznych/elektrotechnika
Name in English
technology domain/electronic engineering
Certifying local unit
Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Achievement year
1999
Achievement date (if known)
1/20/1999
Related Phd
Drążek Zbigniew Zbigniew Drążek,, The Institute of Electrical Machines (FoEE/IEM)Faculty of Electrical Engineering (FoEE) : Symulacyjna metoda analizy systemów zasilania elektrycznej trakcji miejskiej prądu stałego, Wydział Elektryczny, Title date: 20-01-1999
Score (nominal)
2
Scoring date
2/20/2018

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/achievement/WUTad27c2523be444e38670e87ced9b2a6b/
URN
urn:pw-repo:WUTad27c2523be444e38670e87ced9b2a6b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard