Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Olga Sobolewska

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Pokój
    134
  • Języki komunikacji
    polski,
    angielski

Bibliometria*

Biogram

Tytuł magistra ekonomii uzyskała w 2004 roku. W tym samym roku uzyskała tytuł inżyniera informatyki. Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskała w 2013 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 roku pracuje na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej w Zakładzie Informatyki Gospodarczej. Członek NTIE i TNOiK. Specjalność naukowa to zastosowania systemów informatycznych w organizacjach, zdalna edukacja i jej wykorzystanie dla rozwoju pracowników, a także nauki o zarządzaniu i ich wykorzystanie dla rozwoju przedsiębiorstwa.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
nauki o zarządzaniu / dziedzina nauk ekonomicznych / obszar nauk społecznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-5377-2480https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-5377-2480http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-5377-2480%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-5377-2480

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUTaa89f399e3a743df93d8a303b789ac0c/
URN
urn:pw-repo:WUTaa89f399e3a743df93d8a303b789ac0c

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek