Włącz edycję swojego profilu
mgr inż. Katarzyna Sytek-Szmeichel
Asystent
Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
email:
Inne adresy email:
Telefon: +48222345702
Pokój: 546
Konsultacje: wtorek 10.15-11.00 ; wtorek 16.00-16.45
Języki komunikacji: angielski
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Osiągnięcia

Scientific and technical achievements
Podedworna Jolanta
2015
Podedworna Jolanta, Żubrowska-Sudoł Monika, Sytek-Szmeichel Katarzyna: Wyróżnienie za referat pt. „Miejsce technologii złoża ruchomego w biologicznym oczyszczaniu ścieków”, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „Aktualne potrzeby i tendencje w oczyszczaniu ścieków i zagospodarowaniu osadów ściekowych”, Warszawa 23-24 kwietnia 2014, 2015
Scientific or artistic achievements
Augustyniak Paula
2016
Podedworna Jolanta
2016
Sytek-Szmeichel Katarzyna
2016
2015
Award for organisational achievements
Badyda Artur Jerzy
2017
2015
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.