Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Monika Burżacka

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Pokój
    101 GG

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

WYKSZTAŁCENIE 1997 - 2002 Studia dzienne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie o kierunku Finanse i Bankowość; dodatkowa specjalność: Zarządzanie Strategiczne. 2002 Obrona pracy magisterskiej pt. „Zarządzanie projektami w organizacji” 2006 Obrona pracy doktorskiej pt. „Uwarunkowania skuteczności rozliczeń pieniężnych w handlu międzynarodowym” w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie OBSZAR ZAINTERESOWAŃ 1. METODY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 2. UWARUNKOWANIA ROZWOJU STAT-UP'ÓW 3. UWARUNKOWANIA DZIAŁANOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE 1. M. Burżacka – Majcher (współautor), The operational risk in export contracts faced by entrepreneurs, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego T. 22, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006 2. M. Burżacka – Majcher (współautor), Leasing w przedsiębiorstwie. Leasing In enterprises, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007 3. M. Burżacka – Majcher, Skuteczność rozliczeń finansowych w handlu zagranicznym, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2006. 4. M. Burżacka, Fuzje i przejęcia w aspekcie podnoszenia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, Materiały pokonferencyjne Konferencji Naukowej, Innowacyjność w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i regionów, PWSZ w Ciechanowie, Ciechanów 2011

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
ekonomia / dziedzina nauk ekonomicznych / obszar nauk społecznych
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-3943-5709https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-3943-5709http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-3943-5709%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-3943-5709

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUTa7f68fd779224571bf0d23824234eb86/
URN
urn:pw-repo:WUTa7f68fd779224571bf0d23824234eb86

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek