Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Profil

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Obszary badawcze

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-3398-5796https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-3398-5796http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-3398-5796%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-3398-5796

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT9a8d4fe2dabf4df7adb989ad555fbde6/
URN
urn:pw-repo:WUT9a8d4fe2dabf4df7adb989ad555fbde6

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek