Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Bartłomiej Skowron

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Pokój
  230, Pl. Politechniki 1
 • Języki komunikacji
  polski,
  angielski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Jestem filozofem, platonikiem. W uprawianiu filozofii wykorzystuję matematyczne struktury, którymi modeluję zagadnienia filozoficzne. Wierzę w to, że struktury topologiczne można z sukcesem wykorzystywać w filozofii, w szczególności w ontologii. Filozofię używającą struktur topologicznych nazywam topologiczną filozofią. Prowadzę wraz Thomasem Mormannem oraz Januszem Kaczmarkiem grupę badawczą przy ICFO z topologicznej filozofii. Jestem także autorem dynamicznej teorii idei - bronię współczesnej formy platonizmu wykorzystując teorię kategorii. Aktualnie nad tym intensywnie pracuję. Interesuję się również filozofią teorii kategorii, etyką, logiką, teorią argumentacji, antropologią oraz polityką i administracją nauki.


Wygłosiłem 30 wykładów na zaproszenie. Brałem czynny udział w ponad 50 konferencjach, w tym 15 międzynarodowych. Odbyłem 10 naukowych wyjazdów zagranicznych: Cleveland (CWRU, USA), Monachium (MCMP LMU, Niemcy), Uniwersytet Kraju Basków (Hiszpania), Amsterdam (Holandia), Trydent (Włochy), Londyn (Wielka Brytania), Dubrovnik (Chorwacja), Praga (Czechy), Augsburg (Niemcy), Aarhus (Dania). Współorganizowałem 20 konferencji naukowych. Redagowałem lub współredagowałem 5 książek (w tym Contemporary Polish Ontology (2019, de Gruyter) oraz Category Theory in Physics, Mathematics, and Philosophy (wspólnie z M. Kusiem, Springer, 2019)) oraz 6 numerów specjalnych czasopism. W szczególności w roku 2020 redagowałem wspólnie z fizykiem Michałem Ecksteinem numer czasopisma Philosophical Problems in Science w którym teksty zamieścili silni matematycy, fizycy i filozofowie. Numer w całości jest dostępny on-line tutaj. Jestem autorem lub współautorem 20 rozdziałów w monografiach oraz 17 artykułów opublikowanych w czasopismach. Ostatnio porządnie opublikowany artykuł to: (wspólnie z K. Wójtowiczem) Throwing spatial light: on topological explanations in Gestalt psychology w Phenomenology and the Cognitive Sciences.


Od 01.10.2015 jestem adiunktem na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. W dniach od 7.06.2019-6.07.2019 r. byłem Visiting Researcher  w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Case Western Reserve University w Cleveland, USA (w ramach projektu finansowanego przez NCN). Byłem członkiem oraz sekretarzem Rady Programowej Międzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej. Należę także do Rady Programowej Oficyny Wydawniczej PW. Jestem członkiem Wydziałowej Komisji ds. Nauki (w wielu kadencjach). W kadencji 2020-2024 jestem senatorem PW oraz członkiem senackiej Komisji ds. Nauki.


Od 28.03.2017 do 31.08.2020 byłem Prodziekanem ds. Nauki. Drobne i uproszczone podsumowanie z perspektywy ewaluacji jakości badań służby prodziekańskiej: w stosunku do poprzedniego okresu ewaluacyjnego tzn. cyklu 2013-2016 w okresie 2017-2021 ponad dwudziestokrotnie wzrosła ilość publikacji pracowników Wydziału w prestiżowych, tzn. międzynarodowych i wysoko punktowanych (100 pkt. lub wyżej) czasopismach oraz ponad 30 razy wzrosła ilość zdobytych środków na badania z zewnętrznych źródeł (przede wszystkim NCN, ale też jeden grant z Horyzont 2020). W ramach kształcenia umiejętności zarządczych w roku 2021 zdobyłem certyfikat metodyki PRINCE2 Foundation (dzięki projektowi NERW PW).


Wyróżnienia

 1. W roku 2012 zostałem nominowany do Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Do Kapituły powołującej Akademię należą m.in. A. Białas (Prezes PAU), M. Żylicz (Prezes FNP), M. Kleiber (były Prezes PAN). Od września 2013 do maja 2017 roku byłem Przewodniczącym Akademii.
 2. W roku 2013 otrzymałem Academia Europaea Burgen Scholarship.
 3. Wyróżnienie w konkursie do Sesji Młodych Badaczy podczas konferencji Ethics in Science and Life Standards and Dilemmas organizowanej przez Humboldt-Kolleg (stowarzyszenie stypendystów fundacji Humboldta) w Toruniu w dniach 10-13 maja 2015 r.


Wykształcenie

2003-2008 studia filozoficzne w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, licencjat (2005) filozofii i magister (2008) filozofii.

2008-2012 studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, tytuł rozprawy: Mereotopologiczne aspekty filozoficznej teorii całości i części. Promotor: prof. dr hab. Jacek Hawranek (UWr), recenzenci: dr hab. Marek Magdziak (UWr), dr hab. Janusz Kaczmarek (UŁ). 24.10.2012 obroniłem pracę doktorską oraz uzyskałem tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii o specjalności logika filozoficzna.

2007-2011 matematyczne dzienne studia w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskany dyplom: licencjat z matematyki.

2008-2009 kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego, Centrum Edukacji Nauczycielskiej, Uniwersytet Wrocławski.


Hobby

Popularyzacja filozofii i nowe technologie. [PS. Tutaj znajduje się mój tekst. pt. Virtual Objects: Becoming Real opublikowany w roku 2020 w czasopiśmie Horizon. Studies in phenomenology, gdzie twierdzę, że przedmioty wirtualne się usamoistniają (w sensie ontologii Ingardena), co jest w istocie częścią procesu urealniania się przedmiotów wirtualnych.] Amatorsko interesuję się biegami długodystansowymi – ukończyłem dwa maratony i kilka półmaratonów.


Varia

W latach 2005-2020 byłem organizatorem bądź współorganizatorem ponad 100 wydarzeń filozoficznych: wykładów otwartych, spotkań filozoficznych, spotkań dla młodzieży, warsztatów w szkołach, seminariów PTF, debat, konferencji naukowych i naukowo-artystycznych. Współtworzę środowisko promujące obecność filozofii w polskich szkołach, patrz nauczanie filozofii. Jestem współinicjatorem społecznej inicjatywy Filozoficzne Wtorki. W roku 2016 i 2017 realizowałem międzynarodowy projekt edukacyjno-badawczy Akademii Młodych Uczonych i Artystów o nieoczywistych związkach filozofii i matematyki: Filomates. Byłem inicjatorem i kierownikiem projektu warsztatów logiczno-krytycznych dla uczniów i nauczycieli Porządne Myślenie oraz Wyrzeźbić mądrość.

Byłem współtwórcą projektu edukacyjnego Język Maszyn, projekt polega na wprowadzeniu podstaw programowania do wrocławskich szkół. W sumie w projektach przeze mnie (współ)realizowanych wzięło udział około 3 tyś. osób (uczniów, nauczycieli, studentów i uczonych). Współorganizowałem z ramienia Akademii Młodych Uczonych i Artystów debatę pt. Młodzi w nauce. Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce (organizatorzy: RMN, AMU PAN, MNiSW, KRD, SD PAN). Prowadziłem ponad 10 debat/paneli dyskusyjnych, w tym panel dyskusyjny otwierający konferencję PSN 2016 Jak innowacje społeczne mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów cywilizacyjnych? (prelegenci: Edward Nęcka, Tomasz Perkowski, Monika Groszkowska, Piotr Dardziński).

Organizowałem oraz prowadziłem panel pt. Przyszłość polskiej ontologii. Panel był częścią, współorganizowanej przeze mnie, chyba największej ontologicznej konferencji w historii polskiej ontologii pt. Polska ontologia współcześnie


Nagrania wykładów i wystąpień


 1. Jak istnieje Google? O istnieniu przedmiotów wirtualnych - wykład na forum Filozoficznych Wtorków.
 2. Problem psychofizyczny a argument z wielorakiej realizacji. Na marginesie tekstu K. Chodasewicza „Empiryczne racje argumentu z wielorakiej realizacjiˮ - wykład na Sympozjum poświęconym mojemu koledze, utalentowanemu a przedwcześnie zmarłemu filozofowi, dr. Krzysztofowi Chodasewiczowi.
 3. Parmenides - wykład na zaproszenie Wrocławskiej Wszechnicy Filozoficznej.
 4. Polska ontologia współcześnie - prowadzenie panelu dyskusyjnego.
 5. Rise of Robots: How to Survive The End of Work? - panel o tym, czym są nowe technologie i jak zmieniają nasze życie.
 6. Tajemnica istnienia - relacja z 6. spotkania Klubu „Filozofuj!” w Poznaniu.
 7. Negating as turning upside down - wystąpienie podczas konferencji pt. "Negacja" dedykowanej prof. Pavlovi Maternie.
 8. Filozoficzne Zoo i szalony Sokrates - wystąpienie o projekcie Filozoficzne Zoo, o powadze, dostojeństwie i szaleństwie filozofii. 
 9. Was Saunders Mac Lane a Platonist? - wystąpienie konferencyjne.
 10. Komentarz do książki A. Kisielewicza "Logika i argumentacja".


***
Byłem inicjatorem i jednym z organizatorów międzynarodowych konferencji z topologicznej filozofii. Konferencje organizowane były przez Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej (ICFO). Jest to pierwszy cykl konferencji poświęcony zastosowaniom narzędzi topologicznych w filozofii na świecie. Jestem jednym z trzech liderów (Janusz Kaczmarek, Thomas Mormann) międzynarodowej grupy badawczej z topologicznej filozofii działającej przy ICFO. Zorganizowałem pierwszą międzynarodową szkołę z topologicznej filozofii. Nagrania z konferencji współorganizowanych przeze mnie dostępne są na profilu YouTube Międzynarodowego Centrum Ontologii Formalnej: ICFO YouTube.

***

Poniżej zamieszczam film pt. "Wyrzeźbić mądrość. W poszukiwaniu form i znaczenia filozofii w edukacyjnej przestrzeni Wrocławia". Film powstał w ramach projektu Akademii Młodych Uczonych i Artystów, celem filmu jest wspieranie wszelkich działań prowadzących do mądrego wprowadzenia filozofii do szkół. Film powstał we wnętrzach pracowni rzeźbiarskich Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.
Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
filozofia / dziedzina nauk humanistycznych / obszar nauk humanistycznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-6544-7706https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-6544-7706http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-6544-7706%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-6544-7706

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT99be1d005606410cad4ad144756be8f4/
URN
urn:pw-repo:WUT99be1d005606410cad4ad144756be8f4

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek