Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

dziedzina nauk technicznych/inżynieria chemiczna

Identyfikator pozycji
WUT727f35b00959400295ea57ef9747b8c0
Rodzaj osiągnięcia
doktor
Osoba
Michał Huettner (WIChiP/ZPR) Michał Huettner Zakład Procesów Rozdzielania (WIChiP/ZPR)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Nazwa w języku polskim
dziedzina nauk technicznych/inżynieria chemiczna
Nazwa w języku angielskim
technology domain/chemical engineering
Jednostka przyznająca z macierzystej PW
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP)
Rok osiągnięcia
1983
Data osiągnięcia (jeśli znana)
1983-01-01
Powiązany doktorat
Huettner Michał Michał Huettner Zakład Procesów Rozdzielania (WIChiP/ZPR)Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej (WIChiP) : Badanie kinetyki regeneracji katalizatora krakingu w złożu fluidalnym, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Data obrony: 1983
Punktacja (nominalna)
2
Data punktacji
2018-04-04

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/achievement/WUT727f35b00959400295ea57ef9747b8c0/
URN
urn:pw-repo:WUT727f35b00959400295ea57ef9747b8c0

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek