Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Olena Yaskorska-Shah

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 65 31
 • Pokój
  521 (N)
 • Języki komunikacji
  polski,
  angielski,
  ukraiński,
  rosyjski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Wykształcenie:

Kwiecień 2017 Rozprawa doktorska: Structures of Dialogue in Debate and Financial Discourse: Modelling an 'Ore' for Argument Mining, promotor: dr hab. prof. IFiS PAN, Katarzyna Budzyńska.

2012-2016 studia doktoranckie: Szkoła Nauk Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk

Czerwiec 2012 Praca magisterska: Dialog jako gra. Metodologiczne podstawy formalnych ujęć dialogu na przykładzie systemów Lorenzena i Hamblina, Promotor: prof. R. Piłat 

2010--2012 Studia magisterskie: Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; specjalizacja: logika.

2007--2010 Studia licencjackie: Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; specjalizacja: logika.

Tytuły naukowe: doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Przebieg pracy naukowej:

·       0d 2019 praca naukowo-dydaktyczna jako adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, Politechniki Warszawskiej

·       2012-2017 studia doktoranckie: Szkoła Nauk Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk

·       2013-2014 praca naukowa jako Fellow Student w instytucie IALS, w Universita della Swizzera Italiana

Przebieg pracy dydaktycznej:

·       2019 Logika dla prawników, wykład, Politechnika Warszawska

·       2019 Formalne metody w prawie i administracji, wykład, Politechnika Warszawska

·       2019 Intuicja Nauka, Filozofia, wykład, Politechnika Warszawska

·       2013 Logika i retoryka, kurs dla nauczycieli szkół średnich, organizowany przez Warszawskie Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń (WCIES)

·       2012--2013 Matematyka dyskretna 2, ćwiczenia, Polsko-Japońska Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie

 

Zainteresowania naukowe:

Mój profil badawczy wyznaczają zainteresowania z zakresu pragmatyki formalnej, w szczególności skupiam się wokół zagadnienia ontologii argumentu w dialogu. Celem moich badań, opartych w większości o badania korpusowe, jest przeprowadzenia analizy filozoficznej zjawiska komunikacji argumentacyjnej. Rezultaty tej analizy posłużyły opracowaniu formalnego modelu, który odnajduje swoje zastosowanie, z kolei, w lingwistyce obliczeniowej, w szczególności w technikach automatycznego wydobywania argumentacji z dialogu.

Projekty naukowe:

Udział w projektach:

·       01.10.2013--30.09.2014 CoRDA: Natural Language Corpus Resources for Studying Dialogical Arguments, projekt finansowany w ramach programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Sciex-NMSch; opiekun naukowy ze strony szwajcarskiej: prof. Andrea Rocci; opiekun naukowy ze strony polskiej: dr. Katarzyna Budzyńska; stypendystka: Olena Yaskorska

·       08.2012--07.2015 Badanie strategii retorycznych w dialogu, program OPUS2, Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu: dr Katarzyna Budzyńska)

Dofinansowanie rozprawy doktorskiej:

·       10.2015 – 09.2016 Structures of Dialogue in Debate and Financial Discourse: Modelling an 'Ore' for Argument Mining, promotor: dr hab. prof. IFiS PAN, Katarzyna Budzyńska, program Etiuda 2, Narodowe Centrum Nauki

Działalność organizacyjna:

•        21-24.05.2014 członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji ArgDiaP: From Real Data to Argument Mining oraz szkoły letniej dla doktorantów Interdisciplinary Graduate School on Argumentation and Rhetoric (IGSAR): Corpus Analisys in Argument Studies organizowanej przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

 

•        16-18.05.2013 członek komitetu organizacyjno-programowego międzynarodowej konferencji ArgDiaP: Speech Acts and Arguments oraz szkoły letniej dla doktorantów Interdisciplinary Graduate School on Argumentation and Rhetoric (IGSAR): Social Dynamics of Argument organizowanej przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

•        26.05.2012 członek komitetu organizacyjno-programowego międzynarodowej konferencji ArgDiaP: Practical Perspectives on Argumentation, Dialogue and Persuasion organizowanej przez Instytut Filozofii, UKSW

•        17.03.2012 członek komitetu organizacyjno-programowego ogólnokrajowej konferencji ArgDiaP: Retoryka stosowana: teoria i praktyka argumentacji organizowanej przez Instytut Filozofii, UKSW

•        18.06.2011 członek komitetu organizacyjno-programowego międzynarodowej konferencji ArgDiaP: Cognition and Argument: An Insight into Real-Live Practice, organizowanej przez Instytut Filozofii, UKSW

•        26.02.2011 członek komitetu organizacyjno-programowego ogólnokrajowej konferencji ArgDiaP: Zastosowanie Technik Argumentacyjnych organizowanej przez Polsko-Japońska Szkołę Technik Komputerowych

Członkostwo w międzynarodowych organizacji:

•        od 2013 ARG:dundee: Argumentation Research Group (członek afiliowany)

•        od 2012 ZeBRaS: Zespół Badawczy Retoryki Stosowanej

•        od 2011 International Society for the Study of Argumentation (ISSA)

•        od 2011 The Critical Thinking Community

•        od 2010 zespół badawczy PERSEUS, PERsuasiveness: Studies on the Effective Use of argumentS

 

Wykaz publikacji:

Monografia:

•        K. Budzyńska, M. Kacprzak, A. Sawicka, O. Yaskorska (2015) Dynamika dialogów w ujęciu formalnym, wyd. IFiS PAN.

Artykuły:

•        O. Yaskorska, M. Janier (2016) Applying Inference Anchoring Theory for the analysis of dialogue structure in debate, Studies in Logic and Argumentation, Proceedings of the 1st European Conference on Argumentation (ECA 2015), King's College Publications

•        K. Budzyńska, M. Janier, B. Konat, J. Kang, C. Reed, P. Saint-Dizier, M. Stede, O. Yaskorska (2016) Automatically identifying transitions between locutions in dialogue, Studies in Logic and Argumentation, Proceedings of the 1st European Conference on Argumentation (ECA 2015), King's College Publications

•        O. Yaskorska, K. Budzyńska, M. Koszowy (2014) Różnorodność dialogowych procesów poznawczych, Studia Semiotyczne, XXVIII-XXIX, s.195-228. (Lista ERIH: 10 pkt)

•        K. Budzyńska, A. Rocci, O. Yaskorska (2014) Financial Dialogue Games: A Protocol for Earnings Conference Calls, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Proceedings of the 5th International Conference on Computational Models of Argument (COMMA 2014), IOS Press, (266): 19-30. (Lista Web of Science)

•        K. Budzyńska, M. Janier, J. Kang, C Reed, P. Saint-Dizier, M. Stede, O. Yaskorska (2014) Towards Argument Mining from Dialogue, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Proceedings of the 5th International Conference on Computational Models of Argument (COMMA 2014), IOS Press, (266): 185-196. (Lista Web of Science)

•        M. Kacprzak, O. Yaskorska (2014) Dialogue protocols for formal fallacies, Argumentation, Springer, vol.3, 28(3): 349–369. (Lista JCR: 25 pkt., impact factor: 0,311)

•        K. Budzyńska, M. Araszkiewicz, B. Bogołębska, P. Cap, T. Ciecierski, K. Dębowska-Kozłowska, B. Dunin-Kęplicz, M. Dziubiński, M. Federowicz, A. Gomolińska, A. Grabowski. Ł. Jochemczyk, M. Kacprzak, P. Kawalec, M. Kielar, A. Kisielewicz, M. Koszowy, R. Kublikowski, P. Kulicki, A. Kuzio, P. Lewiński, J.Z. Lichański, J. Malinowski, W. Marciszewski, E. Nieznański, J. Pietrzak, J. Pogonowski, T.A. Puczyłowski, J. Rytel, A. Sawicka, M. Selinger, A. Skowron, J. Skulska, M. Smolak, M. Sokół, A. Sowińska, P. Stalmaszczyk, T. Stawecki, J. Stepaniuk, A. Strachocka, K. Szymanek, J. Tomczyk, R. Trypuz, K. Trzęsicki, M. Urbański, E. Wasilewska-Kamińska, K.A. Wieczorek, M. Witek, U. Wybraniec-Skardowska, O. Yaskorska, M. Załęska, K. Zdanowski, T. Żurek (2014) The Polish School of Argumentation: A Manifesto, Argumentation, Springer, vol.3, 28(3): 267-282 . (Lista JCR: 25 pkt., impact factor: 0,311)

•        O. Yaskorska, K. Budzyńska (2014) Akty komunikacyjne w dialogach formalnych, Filozofia Nauki, 3(87), R. XXII, s. 43-66. (Lista ERIH: 10 pkt.)

•        K. Budzyńska, M. Janier, C. Reed, P. Saint-Dizier, M. Stede, O. Yakorska (2014) A Model for Processing Illocutionary Structures and Argumentation in Debates, Proc. of the 9th edition of the Language Resources and Evaluation Conference (LREC), s. 917-924. (Lista Web of Science)

•        M. Koszowy, K. Budzyńska, O. Yaskorska (2013) Kryteria poprawności technik komunikacyjno-poznawczych, Zagadnienia Naukoznawstwa 2(196): 145-172. (Lista ERIH: 10 pkt.)

•        O. Yaskorska (2013) Speech acts, fallacies and dialogue systems, D. Mohammed & M. Lewiński (red.), Virtues of Argumentation. Proceedings of the 10th International Conference of the Ontario Society for the Study of Argumentation (OSSA), 22-26 Maj 2013 (s. 1-9). Windsor, ON: OSSA

•        O. Yaskorska, K. Budzyńska, M. Kacprzak (2013) Proving Propositional Tautologies in a Natural Dialogue, Fundamenta Informaticae, 128(1-2): 239-253. (Lista JCR: 15 pkt., impact factor: 0.717)

•        O. Yaskorska, M. Kacprzak, K. Budzyńska (2012) Rules for Formal and Natural Dialogues in Agent Communication, Proceedings of the International Workshop on Concurrency, Specification and Programming CSP2012 s. 416-427. Berlin: Humboldt-Universitat zu Berlin

•        O. Yaskorska, K. Budzyńska, M. Kacprzak (2012) A logic for strategies in persuasion dialogue games, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications: Advances in Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems, s. 98-107. IOS Press. (Lista Web of Science)


Obszary badawcze

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-4669-9462https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-4669-9462http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-4669-9462%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-4669-9462

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT6dcb5bec6cad4e00845f8201fee7e8a6/
URN
urn:pw-repo:WUT6dcb5bec6cad4e00845f8201fee7e8a6

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek