Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

technology domain/information science

Record ID
WUT6c40c664692d4448ae268740cc8f124a
Achievement type
Doctor
Person
Michał Okulewicz (FMIS/DAICM) Michał Okulewicz,, Department of Artificial Intelligence and Computational Methods (FMIS/DAICM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Name in Polish
dziedzina nauk technicznych/informatyka
Name in English
technology domain/information science
Certifying local unit
Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Achievement year
2017
Achievement date (if known)
2/23/2017
Related Phd
Okulewicz Michał Michał Okulewicz,, Department of Artificial Intelligence and Computational Methods (FMIS/DAICM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) : Zastosowanie populacyjnych metaheurystyk uwzgledniajacych rozkład danych problemu do rozwiazywania problemu dynamicznej marszrutyzacji, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Title date: 23-02-2017
Score (nominal)
2

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/achievement/WUT6c40c664692d4448ae268740cc8f124a/
URN
urn:pw-repo:WUT6c40c664692d4448ae268740cc8f124a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard