Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Agnieszka Sebai - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

Menu pracownika

Patenty

Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-5761-9160https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-5761-9160http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-5761-9160%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-5761-9160

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT68ddc9b14e394c3f86442ae60997825c/
URN
urn:pw-repo:WUT68ddc9b14e394c3f86442ae60997825c

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony