Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Rozprawy doktorskie
Udział w projektach
Wypromowane prace dyplomowe
Aktywność zawodowa
Osiągnięcia zawodowe
dr hab. inż. Anna Bogdan
Profesor nadzwyczajny
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
email:
Telefon: +48222345137
Pokój: 132
Konsultacje: czwartek 10.00-12.00
Języki komunikacji: angielski
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Strona domowa
Profil ORCID
Profil google scholar
Profil scopus
h-index*:7

Profesor nzw. PW. Ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Środowiska PW uzyskując stopień mgra inżyniera wentylacji i klimatyzacji i tamże uzyskała kolejne stopnie: doktora nauk technicznych (2007) oraz doktora hab. inżynierii środowiska (2012), w specjalności wentylacji i klimatyzacji. Od 2010 zatrudniona, jako adiunkt i od 2012, jako profesor nzw. na Wydziale Inżynierii Środowiska. Zajmuje się dydaktyką w zakresie systemów klimatyzacji i badaniami w obszarze: modelowania środowiska wewnętrznego w budynkach; odczuć człowieka oraz innowacyjnych rozwiązań wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Ogłosiła ponad 200 publikacji, w tym: ponad 140 artykułów, 2 monografie, 10 rozdziałów w monografiach oraz ponad 50 referatów konferencyjnych. Członkini organizacji: The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), International Building Performance Simulation Association - Poland (IBPSA - Poland) i PZITS.
Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): inżynieria środowiska / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 2.6 inżynieria lądowa i transport : 75.0 %; 2.9 inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka : 25.0 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.