Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Tomasz Tyc

Menu pracownika

Profil

Kontakty

 • Telefon
  +48 22 234 64 22
 • Pokój
  229 Gmach Główny Plac Politechniki 1
 • Języki komunikacji
  polski,
  angielski,
  francuski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

 • Sumaryczny IF
 • Sumaryczny SNIP
 • Sumaryczny CiteScore
 • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Sylwetka naukowa - informacje ogólne

Absolwent Szkoły Główny Handlowej w Warszawie oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Uczestniczył w studiach podyplomowych prowadzonych przez Joint Vienna Institute.

W marcu 2019 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

Posiada zróżnicowane doświadczenie zawodowe zdobyte zarówno w sektorze publicznym (rządowym) jak i prywatnym:

(1) bankowość korporacyjna i inwestycyjna (PKO Bank Polski, Société Générale CIB, Bank Ochrony Środowiska, Bank PeKaO),

(2) sektor petrochemiczny (Shell).

Doświadczenie w sektorze rządowym zdobywał w resortach odpowiedzialnych za:

(1) zrównoważone wykorzystywania surowców naturalnych (Ministerstwo Środowiska),

(2) polityki gospodarczej (Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju).

Znajomość języków kongresowych: angielski (CAE, CPE), francuski (DELF, DALF).

Dziedziny badań

Polityka transportowa

Polityka regionalna

Finanse przedsiębiorstwa

Finanse osobiste

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (Oddział Warszawa)

Wybrane publikacje

 • Analiza polityki publicznej w zakresie przeciwdziałania suszy w Polsce, Rączka Jan, Skąpski Krzysztof, Tyc Tomasz, Juszczak Adam: Policy Paper , nr 4, 2020, Polski Instytut Ekonomiczny, 38 s., ISBN 978-83-66306-97-4
 • The impact of the single European market on the structure of transport companies in new members states, Tyc Tomasz, Białek Jacek, W: Contemporary Challenges in Supply Chains vol.2 / Cyplik Piotr [i in.] (red.), 2019, Radom, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, s.99-114, ISBN 978-83-66017-89-4. DOI:10.17270/B.M.978-83-66017-89-4.8
 • Efficiency of TSL enterprises from EU-13 and EU-15 countries – a comparative study on the marine transport subsector, Tyc Tomasz, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2018, vol. 17, nr 2, s.25-38. DOI:10.19197/tbr.v17i2.124
 • Finansowanie potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw w ramach europejskich funduszy inwestycyjnych i strukturalnych, Tyc Tomasz, Marketing i Rynek, 2017, nr 7, s.750-762.
 • Wykorzystanie przez podmioty sektora transportu wodnego w Polsce narzędzi ITC w komunikacji marketingowej - wyniki badań własnych, Tyc Tomasz, Marketing i Rynek, 2016, nr 7/2016, s.939-952.
 • The role inland waterways transport in Polish strategic documents concerining EU funds in the years 2004-2020, Tyc Tomasz, Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów , 2015, nr 4, s.6320-6328

Wybrane wystąpienia konferencyjne

 • The Impact of the Common Market on the Structure of Transport Companies in New Members States, 2019, VIII Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logistyczna WSL Forum.
 • Wpływ brexitu na sektor transportu, 2018, Konferencja Międzynarodowa TLP - Transport of the Future.
 • Polskie przedsiębiorstwa jako beneficjenci funduszy europejskich po 2007 r. - analiza zróżnicowań sektorowych i regionalnych, 2017, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Fundusze europejskie w regionach. Bariery i wyzwania współczesności w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
ekonomia / dziedzina nauk ekonomicznych / obszar nauk społecznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-1625-078Xhttps://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-1625-078Xhttp://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-1625-078X%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-1625-078X

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT60721/
URN
urn:pw-repo:WUT60721

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek