Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Piotr Wiliński - Brak zdjęcia - obrazek zastępczy z symboliczną sylwetką osoby

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 24 367 21 36
  • Pokój
    204 GG
  • Konsultacje
    https://usosweb.usos.pw.edu.pl/

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Absolwent Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia magisterskie na kierunku Budownictwo. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2004 r. w dyscyplinie budownictwo. Zainteresowania swoje skupia na konstrukcjach betonowych i żelbetowych oraz analizie zachowania się elementów w ujęciu probabilistycznym.  Aktualnie zatrudniony jest na stanowisku starszego wykładowcy, a od 2012 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Budownictwa.
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-8599-5099https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-8599-5099http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-8599-5099%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-8599-5099

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT60589/
URN
urn:pw-repo:WUT60589

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek