Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Mariusz Sarniak

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 24 367 22 74
  • Pokój
    28 GM

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

Doktor nauk technicznych (aktualnie - nauk inżynieryjno-technicznych) w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (aktualnie - inżynierii mechanicznej). Adiunkt w Zakładzie Inżynierii Systemów Mechanicznych i Automatyzacji - Instytutu Inżynierii Mechanicznej Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Przez dwie kadencje w latach 2002-2008 pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Inżynierii Mechanicznej. Zainteresowania naukowe: budowa i eksploatacja systemów fotowoltaicznych. Dydaktyka: Technologia informacyjna, Wybrane zagadnienia CAE, Podstawy fotowoltaiki i Modelowanie systemów mechanicznych. Członek Komisji Egzaminacyjnej UDT w zakresie uprawnień zawodowych - systemy fotowoltaiczne PV. Uzyskał łącznie sześć nagród Rektora PW. Laureat nagrody VERBA DOCENT 2016 miesięcznika elektro.info. W 2017 roku odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za wybitne osiągnięcia naukowe.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
budowa i eksploatacja maszyn / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0001-6729-921Xhttps://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-6729-921Xhttp://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-6729-921X%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-6729-921X

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT60533/
URN
urn:pw-repo:WUT60533

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek