Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Mariusz Markowski

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 24 367 22 83
  • Pokój
    58 GM
  • Języki komunikacji
    angielski

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

Biogram

WYKSZTAŁCENIE Doktor Habilitowany Nauk Technicznych, ITC, MEiL, Politechnika Warszawska, maj 2011. Temat pracy: Oszczędzanie energii w wybranych typach przemysłowych układów cieplnych. Doktor Nauk Technicznych, ITC, MEiL, Politechnika Warszawska, luty 1995. Temat pracy: Metoda projektowania zbioru technologicznego wymienników ciepła wykorzystująca PPT dla uwarunkowań szczegółowych na przykładzie Petrochemii w Płocku. Magister Inżynier Mechanik, ITC, MEiL, Politechnika Warszawska, czerwiec 1986. Temat pracy: Ocena uwalniania produktów rozszczepienia z budynku reaktora w warunkach awarii. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Pracownik Wydziału Budownictwa Mechaniki i Petrochemii w Płocku na stanowisku adiunkta od 1998 r. do 2012 r. Profesor Politechniki Warszawskiej od 2012 r. Kierownik Zakładu Aparatury Przemysłowej od 2012 r. Ekspert oraz wykładowca w Krajowej Agencji Poszanowania Energii od 2007 r. Konsultant oraz projektant w firmie inżynierskiej Mark-Projekt SICES od 1998 r. do 2011 r. Pracownik Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku na stanowisku inżyniera projektanta, od 1986 r. do 1998 r. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH - Integracja cieplna instalacji przemysłowych - minimalizacja zużycia energii w układach termodynamicznych: o zbiór kolumn rektyfikacyjnych  sieć wymienników ciepła  obieg chłodniczy, o zbiór kolumn rektyfikacyjnych  sieć wymienników ciepła  elektrociepłownia, o gospodarka parą wodną i kondensatem w układzie: zbiór instalacji technologicznych  elektrociepłownia. - Metody diagnostyki i eksploatacji sieci wymienników ciepła - maksymalizacja regenerowanego ciepła: o matematyczne opisy wymienników oraz sieci wymienników ciepła z uwzględnieniem oddziaływania osadów, o matematyczny opis czyszczenia on-line z osadów sieci wymienników ciepła, o dynamika i sterowanie sieci wymienników ciepła.

Obszary badawcze

Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej):
budowa i eksploatacja maszyn / dziedzina nauk technicznych / obszar nauk technicznych
Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0):
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0003-1294-3287https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-1294-3287http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-1294-3287%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-1294-3287

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT60473/
URN
urn:pw-repo:WUT60473

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek