Switch on EDIT for your profile
Marzena Majzner,
The Institute of Chemistry
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry
Email:
Phone: +48 243672192
Room no: 321

Publications

Authored books
Edited books
Chmielecka Ewa, Matuszczak Katarzyna (eds.), Aniśkowicz M., Niedojadło J., Majzner Marzena, Petzel Małgorzata, Murkowska A., Rominiuk J., Urbaniak A. , Szymański Z., Trawińska-Konador K., Żurawski A.: Poziom 5 – brakujące ogniwo? Przykłady programów kształcenia, 2015, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-485-4, 130 p.
Chapters from monography [5]
Jackowski P. , Majzner Marzena, Walkiewicz M. : Badanie wpływu rodzaju i zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych na właściwości niskotemperaturowe oleju napędowego, in: Problemy techniki / Grabowski Paweł, Krawczyńska-Piechna Anna, Wernik Jacek (eds.), 2017, Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Instytut Budownictwa, ISBN 978-83-946540-1-6, pp. 264-272
Opała M., Majzner Marzena, Paluszewska A. : Badanie czynników wpływających na stabilność oksydacyjną estrów metylowych kwasów tłuszczowych przy zastosowaniu metody PetroOXY, in: Problemy techniki / Grabowski Paweł, Krawczyńska-Piechna Anna, Wernik Jacek (eds.), 2017, Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Instytut Budownictwa, ISBN 978-83-946540-1-6, pp. 254-263
Walkiewicz E. , Majzner Marzena, Walkiewicz M. : Badanie czynników wpływających na przewodność elektryczną właściwą oleju napędowego, in: Problemy techniki / Grabowski Paweł, Krawczyńska-Piechna Anna, Wernik Jacek (eds.), 2017, Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii Instytut Budownictwa, ISBN 978-83-946540-1-6, pp. 273-281
Papers from journals [5]
Conference materials [2]
Gościniak Łukasz, Włodyka Kacper, Bąbała Paulina [et al.]: Wpływ składu i ilości rozpuszczalnika na efektywność rafinacji frakcji olejowych, in: IX. Kongres Technologii Chemicznej 3 - 7 września 2018 roku. Księga abstraktów / Głowińska Ewa (eds.), 2018, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, ISBN 978-83-7348-753-6, pp. 117-117
Conference materials (as paper from journal)
Ankieta 2013
Create an Alert
Go to selected page
Cite

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.