Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót
Zdjęcie profilowe osoby Marek Kapela

Menu pracownika

Profil

Kontakty

  • Telefon
    +48 24 367 22 14
  • Pokój
    201

Podsumowanie dorobku

Bibliometria*

  • Sumaryczny IF
  • Sumaryczny SNIP
  • Sumaryczny CiteScore
  • Sumaryczna punktacja MNiSW

Biogram

Dyrektor Instytutu Budownictwa w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Specjalista w zakresie budownictwa ogólnego i budynków wysokich. Autor ponad 40-tu publikacji z tego zakresu oraz współautor podręcznika akademickiego „Projektowanie konstrukcji budynków wielokondygnacyjnych”. Rzeczoznawca budowlany, autor ponad 300 ekspertyz i projektów obiektów budowlanych oraz remontów budynków zabytkowych.
Zgłoś usunięcie ORCID
https://orcid.org/0000-0002-6011-7476https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-6011-7476http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-6011-7476%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-6011-7476

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/author/WUT60389/
URN
urn:pw-repo:WUT60389

* Podane wartości indeksu HirschaOtwiera się w nowej karcie oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. ScopusOtwiera się w nowej karcie).


Włącz edycję swojego profilu

Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
Schowek